Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Cabin Union Denmark

Id-nummer i registret: 83516826220-48
Registreringsdag: 15/07/2011 14:02:23

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/03/2015 16:46:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 17/03/2015 16:46:50
Sista dag för nästa uppdatering är den: 17/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Cabin Union Denmark

CAU

Trade Union

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Fackföreningar och näringslivsorganisationer

    Adressuppgifter

Amager Strandvej, 418
2770 Kastrup
DANMARK

(+45) 32515111

    Juridiskt ansvarig

Henrik Parelius

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Henrik Parelius

President

    Mål och uppdrag

To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.

  • Europeiska
  • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

EASA
Alle regle ændringer enden for luftfart


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

!

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Inre marknaden
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Transporter 

    Medlemskap

European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

    Ekonomiska uppgifter

11/2013  -  11/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.