Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Cabin Union Denmark

Id-nummer i registret: 83516826220-48
Registreringsdag: 2011-07-15 14:02:23

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-18 13:14:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-18 13:14:38


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Cabin Union Denmark
Förkortning: CAU
Associationsform (rättslig ställning): Trade Union
Webbplats: http://www.cau.dk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Fackföreningar

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Henrik Parelius
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Henrik Parelius
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Amager Strandvej  418
2770 Kastrup
DANMARK
Telefon: (+45) 32515111
Fax: (+45) 32510071
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.
Organisationens intressen är:
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


!

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Inre marknaden
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 12/2010
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.