Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Cabin Union Denmark

Numărul de identificare din Registru: 83516826220-48
Data înscrierii: 15.07.2011 14:02:23

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 18.06.2014 13:14:38
Data ultimei actualizări anuale: 18.06.2014 13:14:38


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Cabin Union Denmark
Acronim: CAU
Statut juridic: Trade Union
Site internet: http://www.cau.dk

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Sindicate

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Henrik Parelius
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Henrik Parelius
Funcţie: President

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Amager Strandvej  418
2770 Kastrup
DANEMARCA
Numărul de telefon: (+45) 32515111
Număr de fax: (+45) 32510071
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


!

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
  • Piaţă internă
  • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2010 - 12/2010
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.