Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Cabin Union Denmark

Identifikavimo numeris Registre: 83516826220-48
Registracijos data: 15/07/2011 14:02:23

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 18/06/2014 13:14:38
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 18/06/2014 13:14:38

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Cabin Union Denmark

CAU

Trade Union

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Profesinės sąjungos

    Kontaktinė informacija

Amager Strandvej, 418
2770 Kastrup
DANIJA

(+45) 32515111

(+45) 32510071

    Teisiškai atsakingas asmuo

Henrik Parelius

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Henrik Parelius

President

    Tikslai ir uždaviniai

To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.

  • Europos
  • valstybės

    Veikla

!

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Transportas
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

    Finansiniai duomenys

01/2010  -  12/2010

< 50 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.