Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Cabin Union Denmark

Identifikavimo numeris Registre: 83516826220-48
Registracijos data: 15/07/2011 14:02:23

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/03/2015 16:46:50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/03/2015 16:46:50
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 17/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Cabin Union Denmark

CAU

Trade Union

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Amager Strandvej, 418
2770 Kastrup
DANIJA

(+45) 32515111

    Teisiškai atsakingas asmuo

Henrik Parelius

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Henrik Parelius

President

    Tikslai ir uždaviniai

To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.

  • Europos
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EASA
Alle regle ændringer enden for luftfart


 

Non

Non

Non

Non

Non

!

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Transportas
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

    Finansiniai duomenys

11/2013  -  11/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.