Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Cabin Union Denmark

Identifikavimo numeris Registre: 83516826220-48
Registracijos data: 11.7.15 14.02.23

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.18 13.14.38
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.18 13.14.38


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Cabin Union Denmark
Akronimas: CAU
Teisinis statusas: Trade Union
Svetainė: http://www.cau.dk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Profesinės sąjungos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Henrik Parelius
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Henrik Parelius
Pareigos: President

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Amager Strandvej  418
2770 Kastrup
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 32515111
Faksas: (+45) 32510071
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


!

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Transportas
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2010 - 12/2010
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.