Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Cabin Union Denmark

Tunnistenumero rekisterissä: 83516826220-48
Rekisteröintipäivä: 15/07/2011 14:02:23

Tietoja päivitetty viimeksi: 17/03/2015 16:46:50
Edellinen vuotuinen päivitys: 17/03/2015 16:46:50
Päivitettävä viimeistään: 17/03/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Cabin Union Denmark

CAU

Trade Union

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Ammattiliitot ja ammatilliset yhdistykset

    Yhteystiedot

Amager Strandvej, 418
2770 Kastrup
TANSKA

(+45) 32515111

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Henrik Parelius

President

    EU-suhteista vastaava henkilö

Henrik Parelius

President

    Tavoitteet ja tehtävät

To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.

  • euroopanlaajuisia
  • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

EASA
Alle regle ændringer enden for luftfart


 

En

En

En

En

En

!

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Liikenne
  • Sisämarkkinat
  • Työllisyys ja sosiaaliasiat

    Jäsenet ja jäsenyydet

European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

    Rahoitustiedot

11/2013  -  11/2014

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.