Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Cabin Union Denmark

Tunnistenumero rekisterissä: 83516826220-48
Rekisteröintipäivä: 15.7.2011 14:02:23

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.6.2014 13:14:38
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.6.2014 13:14:38


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Cabin Union Denmark
Lyhenne: CAU
Organisaation oikeudellinen muoto: Trade Union
Internet-osoite: http://www.cau.dk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammattiliitot ja -yhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Henrik Parelius
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Henrik Parelius
Tehtävä organisaatiossa: President

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Amager Strandvej  418
2770 Kastrup
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 32515111
Faksinumero: (+45) 32510071
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


!

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Liikenne
  • Sisämarkkinat
  • Työllisyys ja sosiaaliasiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.