Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Cabin Union Denmark

Tunnusnumber registris: 83516826220-48
Registreerimise kuupäev: 15/07/2011 14:02:23

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/03/2015 16:46:50
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/03/2015 16:46:50
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Cabin Union Denmark

CAU

Trade Union

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Ametiühingud ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Amager Strandvej, 418
2770 Kastrup
TAANI

(+45) 32515111

    Juriidiliselt vastutav isik

Henrik Parelius

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Henrik Parelius

President

    Eesmärgid ja ülesanded

To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.

  • üleeuroopalised
  • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EASA
Alle regle ændringer enden for luftfart


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

!

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Siseturg
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
  • Transport

    Liikmed ja liikmesus

European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

    Finantsandmed

11/2013  -  11/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.