Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Cabin Union Denmark

Tunnusnumber registris: 83516826220-48
Registreerimise kuupäev: 15.07.11 14:02:23

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 18.06.14 13:14:38
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18.06.14 13:14:38


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Cabin Union Denmark
Akronüüm: CAU
Õiguslik vorm: Trade Union
Veebisait: http://www.cau.dk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Ametiühingud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Henrik Parelius
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Henrik Parelius
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 418 Amager Strandvej 
2770 Kastrup
TAANI
Telefoninumber: (+45) 32515111
Faks: (+45) 32510071
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


!

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Siseturg
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
  • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 12/2010
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.