Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Cabin Union Denmark

Identifikační číslo v rejstříku: 83516826220-48
Datum registrace: 15.7.11 14:02:23

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 18.6.14 13:14:38
Datum poslední roční aktualizace je 18.6.14 13:14:38


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Cabin Union Denmark
Zkratka: CAU
Právní forma Trade Union
Internetové stránky: http://www.cau.dk

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: odborové svazy

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Henrik Parelius
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Henrik Parelius
Funkce: President

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Amager Strandvej  418
2770 Kastrup
DÁNSKO
Telefon: (+45) 32515111
Číslo faxu: (+45) 32510071
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


!

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Doprava
  • Vnitřní trh
  • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

Finanční údaje

Rok: 01/2010 - 12/2010
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.