Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Cabin Union Denmark

Identifikační číslo v rejstříku: 83516826220-48
Datum registrace: 15/07/2011 14:02:23

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/03/2015 16:46:50
Datum poslední roční aktualizace je: 17/03/2015 16:46:50
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Cabin Union Denmark

CAU

Trade Union

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Amager Strandvej, 418
2770 Kastrup
DÁNSKO

(+45)32515111

    Osoba s právní odpovědností

pan  Henrik Parelius

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Henrik Parelius

President

    Cíle a úkoly

To ensure and maintain the social, economical and safety related interest for cabin crew.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EASA
Alle regle ændringer enden for luftfart


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

!

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Doprava
  • Vnitřní trh
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

European Transport workers Federation (ETF)
International Transport Worker Federation (ITF)
Cabin union Denmark (CUD)

    Finanční údaje

11/2013  -  11/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.