Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Federazione Imprese Siderurgiche Italiane

Id-nummer i registret: 83425058760-88
Registreringsdag: 2012-05-11 16:28:22

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-14 15:38:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-14 15:38:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Federazione Imprese Siderurgiche Italiane
Förkortning: FEDERACCIAI
Associationsform (rättslig ställning): Associazione senza scopo di lucro
Webbplats: http://www.federacciai.it

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Antonio GOZZI
Befattning: Presidente

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Carlo LOMBARDI-SATRIANI
Befattning: Responsabile

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Viale Sarca  336
20126 MILANO
ITALIEN
Telefon: (+39) 02 66146215
Fax: (+39) 02 66146219
Andra adressuppgifter: FEDERACCIAI
Rue Belliard 205/7
1040 BRUXELLES

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Federacciai è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane, fa parte di Confindustria e conta ad oggi circa 150 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Federacciai è nata con l’obiettivo di tutelare, supportare e mettere in relazione tra loro le aziende produttrici, trasformatrici e distributrici di acciaio e prodotti siderurgici affini. Inoltre, come principale portavoce delle aziende del settore, promuove le politiche industriali a sostegno del comparto attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico.
La Federazione lavora per dare visibilità, in Italia e all’estero, al settore siderurgico evidenziandone le caratteristiche economiche, le articolazioni e l’evoluzione produttiva e commerciale. A questo scopo Federacciai sostiene tutte le azioni che rafforzano la capacità delle imprese siderurgiche di competere sul mercato, interno e internazionale, e sostiene le politiche economiche volte a risolvere le criticità del settore. Federacciai, inoltre, partecipa agli organi di gestione e alle commissioni di varie organizzazioni italiane e internazionali.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
CARLO LOMBARDI-SATRIANI 2013-05-16 2014-05-08
daniela villani 2013-05-16 2014-05-08

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Cambiamento climatico
Politica commerciale
Ambiente
Tassazione
Energia
Aiuti di Stato

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Federacciai è membro di CONFINDUSTRIA (Confederazione Generale dell'Industria Italiana) e EUROFER (European Steel Association)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.