Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Federazione Imprese Siderurgiche Italiane

Id-nummer i registret: 83425058760-88
Registreringsdag: 11/05/2012 16:28:22

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 19/09/2014 15:10:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 14/04/2014 15:38:11

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Federazione Imprese Siderurgiche Italiane

FEDERACCIAI

Associazione senza scopo di lucro

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Viale Sarca, 336
20126 MILANO
ITALIEN

(+39) 02 66146215

(+39) 02 66146219

FEDERACCIAI
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1/11
1040 BRUXELLES

    Juridiskt ansvarig

Antonio GOZZI

Presidente

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Carlo LOMBARDI-SATRIANI

Responsabile

    Mål och uppdrag

Federacciai è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane, fa parte di Confindustria e conta ad oggi circa 150 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Federacciai è nata con l’obiettivo di tutelare, supportare e mettere in relazione tra loro le aziende produttrici, trasformatrici e distributrici di acciaio e prodotti siderurgici affini. Inoltre, come principale portavoce delle aziende del settore, promuove le politiche industriali a sostegno del comparto attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico.
La Federazione lavora per dare visibilità, in Italia e all’estero, al settore siderurgico evidenziandone le caratteristiche economiche, le articolazioni e l’evoluzione produttiva e commerciale. A questo scopo Federacciai sostiene tutte le azioni che rafforzano la capacità delle imprese siderurgiche di competere sul mercato, interno e internazionale, e sostiene le politiche economiche volte a risolvere le criticità del settore. Federacciai, inoltre, partecipa agli organi di gestione e alle commissioni di varie organizzazioni italiane e internazionali.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    Verksamhet

Cambiamento climatico
Politica commerciale
Ambiente
Tassazione
Energia
Aiuti di Stato

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
CARLO LOMBARDI-SATRIANI 25/04/2014 23/04/2015
daniela villani 25/04/2014 23/04/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

Federacciai è membro di CONFINDUSTRIA (Confederazione Generale dell'Industria Italiana) e EUROFER (European Steel Association)

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

>= 100 000  € och < 150 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.