Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Federazione Imprese Siderurgiche Italiane

Tunnusnumber registris: 83425058760-88
Registreerimise kuupäev: 11/05/2012 16:28:22

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/04/2015 16:14:06
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 16:14:06
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Federazione Imprese Siderurgiche Italiane

FEDERACCIAI

Associazione senza scopo di lucro

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Viale Sarca, 336
20126 MILANO
ITAALIA

(+39) 02 66146215

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
Postkast: 11
1040 BRUXELLES
BELGIA

(+32) 022310285

    Juriidiliselt vastutav isik

Antonio GOZZI

Presidente

    ELi asjade eest vastutav isik

Carlo LOMBARDI-SATRIANI

Responsabile

    Eesmärgid ja ülesanded

Federacciai è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane, fa parte di Confindustria e conta ad oggi circa 150 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Federacciai è nata con l’obiettivo di tutelare, supportare e mettere in relazione tra loro le aziende produttrici, trasformatrici e distributrici di acciaio e prodotti siderurgici affini. Inoltre, come principale portavoce delle aziende del settore, promuove le politiche industriali a sostegno del comparto attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico.
La Federazione lavora per dare visibilità, in Italia e all’estero, al settore siderurgico evidenziandone le caratteristiche economiche, le articolazioni e l’evoluzione produttiva e commerciale. A questo scopo Federacciai sostiene tutte le azioni che rafforzano la capacità delle imprese siderurgiche di competere sul mercato, interno e internazionale, e sostiene le politiche economiche volte a risolvere le criticità del settore. Federacciai, inoltre, partecipa agli organi di gestione e alle commissioni di varie organizzazioni italiane e internazionali.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Ricerca e Innovazione, Cambiamento Climatico, Politica Commerciale, Aiuti di Stato, Energia, Imprese, Infrastrutture, Ambiente, Affari Sociali


 

High Level Working Group on Steel (set up by the Steel Action Plan)

OECD Steel Committee
EU Social Dialogue on Steel
EU Steel Contact Group

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1   25%: 1

2

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Daniela VILLANI 17/04/2015 15/04/2016
Carlo LOMBARDI-SATRIANI 17/04/2015 15/04/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

http://www.federacciai.it/Pdf/Imprese/Associate.pdf

CONFINDUSTRIA www.confindustria.eu
EUROFER www.eurofer.be
ESTA, CIELFFA, EBA, CET, EWRIS

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

 €

5 176 €

Programma LIFE

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.