Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Federazione Imprese Siderurgiche Italiane

Tunnusnumber registris: 83425058760-88
Registreerimise kuupäev: 11.05.12 16:28:22

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.09.14 15:10:50
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.04.14 15:38:11


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Federazione Imprese Siderurgiche Italiane
Akronüüm: FEDERACCIAI
Õiguslik vorm: Associazione senza scopo di lucro
Veebisait: http://www.federacciai.it

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Antonio GOZZI
Ametikoht: Presidente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Carlo LOMBARDI-SATRIANI
Ametikoht: Responsabile

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 336 Viale Sarca 
20126 MILANO
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 02 66146215
Faks: (+39) 02 66146219
Muud kontaktandmed: FEDERACCIAI
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1/11
1040 BRUXELLES

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Federacciai è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane, fa parte di Confindustria e conta ad oggi circa 150 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Federacciai è nata con l’obiettivo di tutelare, supportare e mettere in relazione tra loro le aziende produttrici, trasformatrici e distributrici di acciaio e prodotti siderurgici affini. Inoltre, come principale portavoce delle aziende del settore, promuove le politiche industriali a sostegno del comparto attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico.
La Federazione lavora per dare visibilità, in Italia e all’estero, al settore siderurgico evidenziandone le caratteristiche economiche, le articolazioni e l’evoluzione produttiva e commerciale. A questo scopo Federacciai sostiene tutte le azioni che rafforzano la capacità delle imprese siderurgiche di competere sul mercato, interno e internazionale, e sostiene le politiche economiche volte a risolvere le criticità del settore. Federacciai, inoltre, partecipa agli organi di gestione e alle commissioni di varie organizzazioni italiane e internazionali.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
CARLO LOMBARDI-SATRIANI 25.04.14 23.04.15
daniela villani 25.04.14 23.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Cambiamento climatico
Politica commerciale
Ambiente
Tassazione
Energia
Aiuti di Stato

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Federacciai è membro di CONFINDUSTRIA (Confederazione Generale dell'Industria Italiana) e EUROFER (European Steel Association)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.