Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Union of Bulgarian Film Makers

Identifikační číslo v rejstříku: 83382776367-13
Datum registrace: 4.8.11 15:08:18

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 25.7.14 14:16:30
Datum poslední roční aktualizace je 25.7.14 13:40:24


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Union of Bulgarian Film Makers
Zkratka: UBFM
Právní forma Non-governmental and non profit organization of filmmakers from 1934
Internetové stránky: http://www.filmmakersbg.org/ubfm-eng.htm

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Ivan Pavlov
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Iskra Dimitrova
Funkce: Resposible for Art Matters at UBFM

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: "Dondukov" blvd  67
1504 Sofia
BULHARSKO
Telefon: (+359 2) 946 10 68
Číslo faxu: (+359 2) 946 10 69
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Union of Bulgarian Film Makers contributes on ideal purpose to the development of the film art and the audiovision in Bulgaria from 1934. The Union of Bulgarian Film Makers is an active party and a partner in the process of creation and forming of all concepts, legislations, models and decisions which correspond to and affect the problems of Bulgarian audiovisual culture.
UBFM has its own representatives in the National Film Council at the National Film Centre as well as in all the national commissions that choose the best film projects for state support, that decide the amount of that support and that define the category of all the films distributed in the country.
The Union is a member of the international organizations - FERA, FIPRESCI, ASIFA, CIFEJ, UNI-MEI/EURO-ME/.
The Union of Bulgarian Film Makers defends the interests of Bulgarian cinema and audiovision. UBFM represents its members to organizations, associations and enterprises which have direct relations to the production, dissemination and exposing of audiovisual production
The Union of Bulgarian Film Makers cooperates for development, protection and promotion of Bulgarian cinema by creating in 2010 the BULGARIAN FILM ACADEMY uniting with other organizations of film producers, screen writers, cameramen, and sound directors for the annual awards for film art which were established as a cultural tradition by UBFM in 1975.
UBFM stands for development of the film theory and film history; for aesthetic education of the cinemagoers and for applying of high art criteria by its own (from 1946) publication - magazine "KINO" (6 issues per year), by its Internet site - http://www.filmmakersbg.org/ubfm-eng.htm , as well as by subserving the promotion of European cinema in its House of Cinema; by organizing public discussions on different topics, by participating with its own awards at national and international film festivals in Bulgaria.
The Union’s supreme body is the General Assembly. The General Assembly defines the main tasks, directions and the program for development of the Union. It accepts, alters and supplements the Union’s statute. The General assembly elects directly the UBFM's President and the Union’s Managing Committee as well as the Union's Control Committee.
UBFM has about 850 members. The members of The Union are organized in 10 professional guilds of: film directors, cameramen, dramatists, actors, artists, film critics, animators, composers and sound-directors, film editors, specialists in law, film-management and technical staff.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The Union of Bulgarian Film Makers supports all the FERA politics in the sphere of audio-visual.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Hospodářská soutěž
 • Kultura
 • Rozpočet

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 851
Celkový počet členských organizací: 10
Členské organizace (Počet členů) :
 • Film directors' guild (158 členů)
 • Dramatists/Screen writers' guild (72 členů)
 • Cameramen' guild (118 členů)
 • Film artists' guild (54 členů)
 • Film composers and sound directors' guild (69 členů)
 • Film actors' guild (108 členů)
 • Film editors' guild (50 členů)
 • Film animators' guild (76 členů)
 • Film critics' guild (82 členů)
 • Specialists in law, film management and technical staff's guild (64 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Film New Europe - web page on the UBFM's Internet site http://www.filmmakersbg.org/FNE-links.htm

FERA - web page on the UBFM's Internet site
http://www.filmmakersbg.org/news-FERA.htm

FIPRESCI

ASIFA

CIFEJ

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 117 331
z toho veřejné financování: 9 203
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 9 203
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 108 128
- dary: 1 841
- členské příspěvky: 3 957
Own property rents, Magazine KINO, taxes from members : 102 330
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.