Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Instytut Techniki Budowlanej

Id-nummer i registret: 83287446455-82
Registreringsdag: 22/08/2011 12:43:18

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/03/2015 12:26:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/03/2015 12:26:42
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Instytut Techniki Budowlanej

ITB

legal person, non-profit, research organisation, public body

    Val av sektion

IV - Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

    Adressuppgifter

Filtrowa, 1
00-611 Warsaw
POLEN

(+4822) 5796216

    Juridiskt ansvarig

Kruk Marcin

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jadwiga Tworek

CNO, Technical Harmonisation

    Mål och uppdrag

Mission
To ensure the quality of the Polish building industry and to protect the interests of users of construction works.

We accomplish our mission by:

research and development works undertaken as a response to the real needs of the Polish building industry, which are completed by working out and issuing guidelines, instructions, technical requirements, and other work supporting the State authorities in adapting Polish building regulations, standards and rules for assessing building products’ fitness for use, to the EU requirements,
testing building products in the accredited Group of ITB Testing Laboratories, which are adapted to the requirements of European standards, and thus well-prepared for European market competition,
expertise, scientific and technical assessments and opinions,
international co-operation with the research bodies and their organizations to serve the further development of Polish building industry and to improve of ITB scientific and technical position, particularly among the EU building research institutes, but also in the entire European construction industry.
Core values

self improvement
excellent performance
care for the environment
continuous innovation
being considerate to our customers

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

According to decision No 1/JOT/WB/13 of 27th September 2013 of the Ministry of Transportation, Construction and Maritime Industry, the Warsaw Building Research Institute has been appointed as a Technical Assessment Body (TAB) authorized to issue European Technical Assessments.

From the 1st of July, according to European Parliament and EU Council Regulation No 305/2011 of the 9th March 2011 which lays down the harmonized conditions for the marketing of construction products and repeals Council Directive 89/106/EEC, European Technical Assessments are issued instead of European Technical Approvals.

According to Article 66 (1) of the above mentioned Regulation, producers and importers may use European technical approvals issued before 1 July 2013 as European Technical Assessments throughout the period of validity of those approvals.

European Technical Assessments according to Article 19 (1) of the above mentioned Regulation are issued for construction products that are not covered or not fully covered by European harmonized standards.

The European Technical Assessment is a reference document for the drawing up of a declaration of performance of a construction product and for its CE marking. According to the Regulation No 305/2011/EEC and to the Act of 13th June 2013 amending the Act on Construction Products and the Act on Attestation of a Conformity System (Journal of Laws of 8 August 2013, item 898) CE marking is the only marking confirming the construction product’s performance conforms with the declared performance in relation to its essential characteristics covered by the European Technical Assessment.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Environmental policy

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 100  

100

50

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Inre marknaden
  • Klimatarbetet
  • Konkurrens
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Utveckling

    Medlemskap

395

  • POLEN

EOTA, GNB, UEAtc, SCC, ECTP, ENBRI, WFTAO, E2B, CIB, SB Alliance

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

20 547 913 €

3 370 162 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

3 370 162 €

17 177 751 €

17 177 751 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.