Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Instytut Techniki Budowlanej

Id-nummer i registret: 83287446455-82
Registreringsdag: 2011-08-22 12:43:18

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-18 08:53:27
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-18 08:53:27


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Instytut Techniki Budowlanej
Förkortning: ITB
Associationsform (rättslig ställning): legal person, non-profit, research organisation, public body
Webbplats: http://www.itb.pl/

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Wójtowicz Michał
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jadwiga Tworek
Befattning: CNO, Technical Harmonisation

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Filtrowa  1
00-611 Warsaw
POLEN
Telefon: (+4822) 5796216
Fax: (+4822) 8255286
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Mission
To ensure the quality of the Polish building industry and to protect the interests of users of construction works.

We accomplish our mission by:

research and development works undertaken as a response to the real needs of the Polish building industry, which are completed by working out and issuing guidelines, instructions, technical requirements, and other work supporting the State authorities in adapting Polish building regulations, standards and rules for assessing building products’ fitness for use, to the EU requirements,
testing building products in the accredited Group of ITB Testing Laboratories, which are adapted to the requirements of European standards, and thus well-prepared for European market competition,
expertise, scientific and technical assessments and opinions,
international co-operation with the research bodies and their organizations to serve the further development of Polish building industry and to improve of ITB scientific and technical position, particularly among the EU building research institutes, but also in the entire European construction industry.
Core values

self improvement
excellent performance
care for the environment
continuous innovation
being considerate to our customers
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 396
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Environmental policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 396
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • POLEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EOTA, GNB, UEAtc, ECTP, ENBRI, WFTAO, E2B, CIB, SB Alliance

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 20 547 913
därav offentlig finansiering: 3 370 162
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
Dotacje z budżetu i UE : 3 370 162
därav andra källor: 17 177 751
- gåvor:
- medlemsavgifter:
other : 17 177 751
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.