Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Instytut Techniki Budowlanej

Inschrijvingsnummer in het register 83287446455-82
Inschrijvingsdatum: 22-8-11 12:43:18

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 26-7-13 9:20:45
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 26-7-13 9:20:45


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Instytut Techniki Budowlanej
Acroniem: ITB
Rechtsvorm: legal person, non-profit, research organisation, public body
Website: http://www.itb.pl/

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Bobrowicz Jan
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Jadwiga Tworek
Functie: CNO, Technical Harmonisation

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Filtrowa  1
00-611 Warsaw
POLEN
Telefoon: (+4822) 5796216
Faxnummer: (+4822) 8255286
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Mission
To ensure the quality of the Polish building industry and to protect the interests of users of construction works.

We accomplish our mission by:

research and development works undertaken as a response to the real needs of the Polish building industry, which are completed by working out and issuing guidelines, instructions, technical requirements, and other work supporting the State authorities in adapting Polish building regulations, standards and rules for assessing building products’ fitness for use, to the EU requirements,
testing building products in the accredited Group of ITB Testing Laboratories, which are adapted to the requirements of European standards, and thus well-prepared for European market competition,
expertise, scientific and technical assessments and opinions,
international co-operation with the research bodies and their organizations to serve the further development of Polish building industry and to improve of ITB scientific and technical position, particularly among the EU building research institutes, but also in the entire European construction industry.
Core values

self improvement
excellent performance
care for the environment
continuous innovation
being considerate to our customers
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 442
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Environmental policy

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Concurrentie
 • Energie
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 442
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • POLEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EOTA, GNB, UEAtc, ECTP, ENBRI, WFTAO, E2B, CIB, SB Alliance

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 20.547.913
waarvan gefinancierd door de overheid: 3.370.162
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
Dotacje z budżetu i UE : 3.370.162
waarvan uit andere bronnen: 17.177.751
- giften:
- contributies van de leden:
other : 17.177.751
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.