Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

Instytut Techniki Budowlanej

Inschrijvingsnummer in het register: 83287446455-82
Inschrijvingsdatum: 22/08/2011 12:43:18

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 09/03/2015 12:26:42
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 09/03/2015 12:26:42
Volgende actualisering uiterlijk op: 09/03/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Instytut Techniki Budowlanej

ITB

legal person, non-profit, research organisation, public body

    Inschrijvingscategorie

IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen

Denktanks en onderzoeksinstellingen

    Contactgegevens

Filtrowa, 1
00-611 Warsaw
POLEN

(+4822) 5796216

    Wettelijk verantwoordelijke

Mijnheer  Kruk Marcin

Director

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mevrouw  Jadwiga Tworek

CNO, Technical Harmonisation

    Doelstellingen en taken

Mission
To ensure the quality of the Polish building industry and to protect the interests of users of construction works.

We accomplish our mission by:

research and development works undertaken as a response to the real needs of the Polish building industry, which are completed by working out and issuing guidelines, instructions, technical requirements, and other work supporting the State authorities in adapting Polish building regulations, standards and rules for assessing building products’ fitness for use, to the EU requirements,
testing building products in the accredited Group of ITB Testing Laboratories, which are adapted to the requirements of European standards, and thus well-prepared for European market competition,
expertise, scientific and technical assessments and opinions,
international co-operation with the research bodies and their organizations to serve the further development of Polish building industry and to improve of ITB scientific and technical position, particularly among the EU building research institutes, but also in the entire European construction industry.
Core values

self improvement
excellent performance
care for the environment
continuous innovation
being considerate to our customers

nationaal

    Onder het register vallende activiteiten

According to decision No 1/JOT/WB/13 of 27th September 2013 of the Ministry of Transportation, Construction and Maritime Industry, the Warsaw Building Research Institute has been appointed as a Technical Assessment Body (TAB) authorized to issue European Technical Assessments.

From the 1st of July, according to European Parliament and EU Council Regulation No 305/2011 of the 9th March 2011 which lays down the harmonized conditions for the marketing of construction products and repeals Council Directive 89/106/EEC, European Technical Assessments are issued instead of European Technical Approvals.

According to Article 66 (1) of the above mentioned Regulation, producers and importers may use European technical approvals issued before 1 July 2013 as European Technical Assessments throughout the period of validity of those approvals.

European Technical Assessments according to Article 19 (1) of the above mentioned Regulation are issued for construction products that are not covered or not fully covered by European harmonized standards.

The European Technical Assessment is a reference document for the drawing up of a declaration of performance of a construction product and for its CE marking. According to the Regulation No 305/2011/EEC and to the Act of 13th June 2013 amending the Act on Construction Products and the Act on Attestation of a Conformity System (Journal of Laws of 8 August 2013, item 898) CE marking is the only marking confirming the construction product’s performance conforms with the declared performance in relation to its essential characteristics covered by the European Technical Assessment.


 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Environmental policy

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

50%: 100  

100

50

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

    Interessegebieden

  • Concurrentie
  • Energie
  • Interne markt
  • Klimaatactie
  • Milieu
  • Ondernemingen
  • Onderzoek en technologie
  • Ontwikkeling

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

395

  • POLEN

EOTA, GNB, UEAtc, SCC, ECTP, ENBRI, WFTAO, E2B, CIB, SB Alliance

    Financiële gegevens

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

20.547.913 €

3.370.162 €

Geen geld ontvangen van de EU-instellingen in het meest recente afgesloten boekjaar

3.370.162 €

17.177.751 €

17.177.751 €

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.