Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Region Västra Götaland

Numărul de identificare din Registru: 83211143480-97
Data înscrierii: 21.04.2010 12:29:31

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.03.2014 09:07:57
Data ultimei actualizări anuale: 25.03.2014 09:07:57


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Region Västra Götaland
Acronim:
Statut juridic: Regional government
Site internet: http://www.vgregion.se

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Autorităţi locale, regionale şi municipale (la nivel subnaţional)

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Gert-Inge Andersson
Funcţie: President of the Executive Committee

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Magnus Engelbrektsson
Funcţie: Head of International affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Residenset  -
462 80 Vänersborg
SUEDIA
Numărul de telefon: (+46521) 275000
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Brussels office:

Region Västra Götaland
Sweden House
Rue du Luxembourg, 3
B-1000 Brussels

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Regional development in Västra Götaland
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


EU 2020 Strategy

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Swedisk association of local authorities and regions
CPMR
AER
EARLALL
ERRIN
EUREGHA

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 01/2012
Buget total: 3.651.000.000
din care finanţare publică: 3.651.000.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 700.000.000
- din surse locale/regionale: 2.951.000.000
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.