Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

South Denmark European Office

Inschrijvingsnummer in het register 83133436506-45
Inschrijvingsdatum: 30-8-11 14:43:27

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 5-8-13 9:01:17
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 5-8-13 9:01:17


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: South Denmark European Office
Acroniem: SDEO
Rechtsvorm: public non-profit organisation
Website: http://www.southdenmark.be

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten (op subnationaal niveau)

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jonas Groes
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jonas Groes
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue Palmerston  3
1000 Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+32) 22854095
Faxnummer: (+32) 22854099
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: South Denmark European Office is the Brussels representation of Southern Denmark’s local and regional public authorities. South Denmark European Office is owned by the Region of Southern Denmark and the constituent 22 municipalities.

We assist public institutions, NGOs, and companies with international co-operation and international development projects.

The office’s activities aim to support and catalyse a dynamic development of competencies and skills in the region and to stimulate regional growth.

Our services add value to organisations and businesses in the region by combining an extensive knowledge of international funding and cooperation instruments with a large network of partners. Among those are authorities, experts, associations and companies within and beyond the European Union.

South Denmark European Office provides its services to all stakeholders in the region. It is an instrument for the region’s development policies – and a supplement to the municipalities’ and the regional authority’s international activities.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Christian Walther Bruun 14-12-13 12-12-14
Jonas Groes 14-12-13 12-12-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


xx

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Energie
 • Klimaatactie
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 10
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 17.174.980
waarvan gefinancierd door de overheid: 17.174.980
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden: 7.769.942
project income : 9.066.644
other income : 338.394
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.