Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

South Denmark European Office

Tunnistenumero rekisterissä: 83133436506-45
Rekisteröintipäivä: 30.8.2011 14:43:27

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.8.2014 8:28:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.8.2014 8:19:15


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: South Denmark European Office
Lyhenne: SDEO
Organisaation oikeudellinen muoto: public non-profit organisation
Internet-osoite: http://www.southdenmark.be

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Rasmus Anker-Møller
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Rasmus Anker-Møller
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue Palmerston  3
1000 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22854095
Faksinumero: (+32) 22854099
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: South Denmark European Office is the Brussels representation of Southern Denmark’s local and regional public authorities. South Denmark European Office is owned by the Region of Southern Denmark and the constituent 22 municipalities.

We assist public institutions, NGOs, and companies with international co-operation and international development projects.

The office’s activities aim to support and catalyse a dynamic development of competencies and skills in the region and to stimulate regional growth.

Our services add value to organisations and businesses in the region by combining an extensive knowledge of international funding and cooperation instruments with a large network of partners. Among those are authorities, experts, associations and companies within and beyond the European Union.

South Denmark European Office provides its services to all stakeholders in the region. It is an instrument for the region’s development policies – and a supplement to the municipalities’ and the regional authority’s international activities.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


xx

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Tutkimus ja teknologia

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 10
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 1 524 528
josta julkista rahoitusta: 1 524 528
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 1 169 395
project income : 355 133
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.