Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

South Denmark European Office

Tunnistenumero rekisterissä: 83133436506-45
Rekisteröintipäivä: 30/08/2011 14:43:27

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/08/2014 08:28:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/08/2014 08:19:15

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

South Denmark European Office

SDEO

public non-profit organisation

    Ryhmä rekisterissä

VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot

Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

    Yhteystiedot

Avenue Palmerston, 3
1000 Bruxelles
BELGIA

(+32) 22854095

(+32) 22854099

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Rasmus Anker-Møller

Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Rasmus Anker-Møller

Director

    Tavoitteet ja tehtävät

South Denmark European Office is the Brussels representation of Southern Denmark’s local and regional public authorities. South Denmark European Office is owned by the Region of Southern Denmark and the constituent 22 municipalities.

We assist public institutions, NGOs, and companies with international co-operation and international development projects.

The office’s activities aim to support and catalyse a dynamic development of competencies and skills in the region and to stimulate regional growth.

Our services add value to organisations and businesses in the region by combining an extensive knowledge of international funding and cooperation instruments with a large network of partners. Among those are authorities, experts, associations and companies within and beyond the European Union.

South Denmark European Office provides its services to all stakeholders in the region. It is an instrument for the region’s development policies – and a supplement to the municipalities’ and the regional authority’s international activities.

alue-/paikallistaso

    Toimet

xx

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

10

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Aluepolitiikka
  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Kansanterveys
  • Tutkimus ja teknologia

    Jäsenet ja jäsenyydet

10

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

1 524 528 €

1 524 528 €

 €

 €

 €

1 169 395 €

355 133 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.