Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

South Denmark European Office

Идентификационен номер в Регистъра: 83133436506-45
Дата на регистрация: 11-8-30 14:43:27

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-5 8:28:24
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-5 8:19:15


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: South Denmark European Office
Инициали: SDEO
Правен статут: public non-profit organisation
Уебсайт: http://www.southdenmark.be

Раздели

Раздел: VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.
и по-специално: Местни, регионални и общински органи (поднационално равнище)

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Rasmus Anker-Møller
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Rasmus Anker-Møller
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue Palmerston  3
1000 Bruxelles
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 22854095
Факс: (+32) 22854099
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: South Denmark European Office is the Brussels representation of Southern Denmark’s local and regional public authorities. South Denmark European Office is owned by the Region of Southern Denmark and the constituent 22 municipalities.

We assist public institutions, NGOs, and companies with international co-operation and international development projects.

The office’s activities aim to support and catalyse a dynamic development of competencies and skills in the region and to stimulate regional growth.

Our services add value to organisations and businesses in the region by combining an extensive knowledge of international funding and cooperation instruments with a large network of partners. Among those are authorities, experts, associations and companies within and beyond the European Union.

South Denmark European Office provides its services to all stakeholders in the region. It is an instrument for the region’s development policies – and a supplement to the municipalities’ and the regional authority’s international activities.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 10
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Christian Walther Bruun 13-12-14 14-12-12
Jonas Groes 13-12-14 14-12-12

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


xx

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Регионална политика

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 10
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 1 524 528
от който публични средства: 1 524 528
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници: 1 169 395
project income : 355 133
други източници:
- дарения:
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.