Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

South Denmark European Office

Идентификационен номер в Регистъра: 83133436506-45
Дата на регистрация: 30/08/2011 14:43:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 03/03/2015 11:59:06
Последната годишна актуализация е извършена на: 03/03/2015 11:59:06
Следваща актуализация най-късно до: 03/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

South Denmark European Office

SDEO

public non-profit organisation

    Раздел на регистрация

VI - Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.

Регионални структури

    Координати за връзка

Torvegade 74
6700 Esbjerg
ДАНИЯ

(+45) 46975651

Avenue Palmerston 3
1000 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32) 22854095

    Правно отговорно лице

Господин  Rasmus Anker-Møller

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Rasmus Anker-Møller

Director

    Цели и задачи

South Denmark European Office is the Brussels representation of Southern Denmark’s local and regional public authorities. South Denmark European Office is owned by the Region of Southern Denmark and the constituent 22 municipalities.

We assist public institutions, NGOs, and companies with international co-operation and international development projects.

The office’s activities aim to support and catalyse a dynamic development of competencies and skills in the region and to stimulate regional growth.

Our services add value to organisations and businesses in the region by combining an extensive knowledge of international funding and cooperation instruments with a large network of partners. Among those are authorities, experts, associations and companies within and beyond the European Union.

South Denmark European Office provides its services to all stakeholders in the region. It is an instrument for the region’s development policies – and a supplement to the municipalities’ and the regional authority’s international activities.

регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

xx


 

Не

Не

Не

Не

Не

xx

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 3  

3

1,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Регионална политика
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

9

 • БЕЛГИЯ
 • ДАНИЯ

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

1 524 528 €

1 524 528 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

1 169 395 €

355 133 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.