Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Eamonn Bates Europe Public Affairs

Inschrijvingsnummer in het register 82977259467-82
Inschrijvingsdatum: 31-8-12 16:46:13

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-7-14 13:57:10
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 23-8-13 11:36:11


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Eamonn Bates Europe Public Affairs
Acroniem:
Rechtsvorm: SA/NV
Website: http://www.eamonnbates.com

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Eamonn Bates
Functie: Managing Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Eamonn Bates
Functie: Managing Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue Livingstone  13-15
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 22869494
Faxnummer: (+32) 22869495
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: To assist our clients in understanding EU policy and legislation and to develop action programmes that deal with it effectively. We also assist clients in developing communications strategy and programmes, both internal and external, in relation to EU affairs. This includes communications aimed at the EU institutions intended to inform EU decision-making.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie: Eamonn Bates Europe staff are involved both in monitoring of EU activities and in assisting our clients in making contact with and communicating to the EU institutions when necessary and appropriate. Our aim is to help our clients contribute in a constructive and timely manner to the EU policy and legislative process.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Marco Vigetti 19-7-14 17-7-15
Silvia Lofrese 3-10-13 26-9-14
Małgorzata Szczodrowska 20-3-14 18-3-15
Gregory Ruessmann 28-9-13 26-9-14
Eamonn Bates 19-7-14 17-7-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Climate change and emissions trading scheme; Cross border licensing of music (authors’ rights); IPR enforcement

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Sport
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
European Public Affairs Consultancies Association - EPACA

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
>= 150000  € en < 200000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • Alliance of Danish composers associations
 • European Cold Storage & Logistics Association


Cliënten waarmee een omzet van minstens 50000 € euro maar minder dan 100000 € euro wordt gerealiseerd
 • Buma/Stemra
 • International Paper Europe

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
EPACA - European Public Affairs Consultancies' Association - Code of Conduct