Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Union des Entreprises Luxembourgeoises

Identifikacijska številka v Registru: 82936193787-44
Datum registracije: 25/06/2010 16:42:02

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 09/02/2015 10:32:26
Datum zadnje letne spremembe: 09/02/2015 10:32:26
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 09/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Union des Entreprises Luxembourgeoises

UEL

Association sans but lucratif

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Rue Alcide de Gasperi, 7
Poštni predal: 3024
L-1030 Luxembourg
LUKSEMBURG

(+352) 260091

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Michel WURTH

Président

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Nicolas Henckes

secrétaire général

    Cilji in naloge

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) est l’organisation faîtière du patronat luxembourgeois qui représente de par ses membres, en l’occurrence les organisations et chambres professionnelles patronales, l’intégralité des entreprises du secteur privé à l’exception de celles relevant du secteur primaire.

 • evropski
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

TTIP, TiSA


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

En dehors de la défense des intérêts des entreprises en tant qu’employeurs, les activités de l’UEL s’étendent sur tous les domaines où les entreprises relevant des différents secteurs de l’économie nationale présentent des intérêts convergents.

Ainsi des groupes de travail composés par des représentants des différents secteurs de l’économie nationale étudient d’une façon permanente toutes les questions tenant à des thèmes aussi variés que la législation sociale, la fiscalité, les études économiques, l’éducation et la formation professionnelle continue, l’entrepreneuriat, l’environnement et l’aménagement du territoire.

A côté de ces comités permanents des groupes ad hoc traitent de sujets ponctuels à intérêt interprofessionnel.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.