Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Union des Entreprises Luxembourgeoises

Numer identyfikacyjny w rejestrze 82936193787-44
Data rejestracji: 10-06-25 16:42:02

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-01 12:38:17
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-01 12:38:17


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Union des Entreprises Luxembourgeoises
Nazwa skrócona: UEL
Status prawny: Association sans but lucratif
Strona internetowa: http://www.uel.lu/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Michel WURTH
Pełniona funkcja: Président

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Nicolas Henckes
Pełniona funkcja: secrétaire général

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue Alcide de Gasperi  7
Skr. poczt.: 3024
L-1030 Luxembourg
LUKSEMBURG
Numer telefonu: (+352) 260091
Numer faksu: (+352) 26009799
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) est l’organisation faîtière du patronat luxembourgeois qui représente de par ses membres, en l’occurrence les organisations et chambres professionnelles patronales, l’intégralité des entreprises du secteur privé à l’exception de celles relevant du secteur primaire.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 8
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


En dehors de la défense des intérêts des entreprises en tant qu’employeurs, les activités de l’UEL s’étendent sur tous les domaines où les entreprises relevant des différents secteurs de l’économie nationale présentent des intérêts convergents.

Ainsi des groupes de travail composés par des représentants des différents secteurs de l’économie nationale étudient d’une façon permanente toutes les questions tenant à des thèmes aussi variés que la législation sociale, la fiscalité, les études économiques, l’éducation et la formation professionnelle continue, l’entrepreneuriat, l’environnement et l’aménagement du territoire.

A côté de ces comités permanents des groupes ad hoc traitent de sujets ponctuels à intérêt interprofessionnel.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.