Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Union des Entreprises Luxembourgeoises

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 82936193787-44
Data rejestracji: 25/06/2010 16:42:02

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 09/02/2015 10:32:26
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 09/02/2015 10:32:26
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 09/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Union des Entreprises Luxembourgeoises

UEL

Association sans but lucratif

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Rue Alcide de Gasperi, 7
Skr. poczt.: 3024
L-1030 Luxembourg
LUKSEMBURG

(+352) 260091

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Michel WURTH

Président

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Nicolas Henckes

secrétaire général

    Cele i zakres obowiązków

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) est l’organisation faîtière du patronat luxembourgeois qui représente de par ses membres, en l’occurrence les organisations et chambres professionnelles patronales, l’intégralité des entreprises du secteur privé à l’exception de celles relevant du secteur primaire.

 • europejskim
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

TTIP, TiSA


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

En dehors de la défense des intérêts des entreprises en tant qu’employeurs, les activités de l’UEL s’étendent sur tous les domaines où les entreprises relevant des différents secteurs de l’économie nationale présentent des intérêts convergents.

Ainsi des groupes de travail composés par des représentants des différents secteurs de l’économie nationale étudient d’une façon permanente toutes les questions tenant à des thèmes aussi variés que la législation sociale, la fiscalité, les études économiques, l’éducation et la formation professionnelle continue, l’entrepreneuriat, l’environnement et l’aménagement du territoire.

A côté de ces comités permanents des groupes ad hoc traitent de sujets ponctuels à intérêt interprofessionnel.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • edukacja
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.