Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Union des Entreprises Luxembourgeoises

Inschrijvingsnummer in het register 82936193787-44
Inschrijvingsdatum: 25-6-10 16:42:02

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 1-6-14 12:38:17
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 1-6-14 12:38:17


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Union des Entreprises Luxembourgeoises
Acroniem: UEL
Rechtsvorm: Association sans but lucratif
Website: http://www.uel.lu/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Michel WURTH
Functie: Président

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Nicolas Henckes
Functie: secrétaire général

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue Alcide de Gasperi  7
Postbus: 3024
L-1030 Luxembourg
LUXEMBURG
Telefoon: (+352) 260091
Faxnummer: (+352) 26009799
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) est l’organisation faîtière du patronat luxembourgeois qui représente de par ses membres, en l’occurrence les organisations et chambres professionnelles patronales, l’intégralité des entreprises du secteur privé à l’exception de celles relevant du secteur primaire.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


En dehors de la défense des intérêts des entreprises en tant qu’employeurs, les activités de l’UEL s’étendent sur tous les domaines où les entreprises relevant des différents secteurs de l’économie nationale présentent des intérêts convergents.

Ainsi des groupes de travail composés par des représentants des différents secteurs de l’économie nationale étudient d’une façon permanente toutes les questions tenant à des thèmes aussi variés que la législation sociale, la fiscalité, les études économiques, l’éducation et la formation professionnelle continue, l’entrepreneuriat, l’environnement et l’aménagement du territoire.

A côté de ces comités permanents des groupes ad hoc traitent de sujets ponctuels à intérêt interprofessionnel.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.