Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Union des Entreprises Luxembourgeoises

Tunnistenumero rekisterissä: 82936193787-44
Rekisteröintipäivä: 25/06/2010 16:42:02

Tietoja päivitetty viimeksi: 01/06/2014 12:38:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 01/06/2014 12:38:17

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Union des Entreprises Luxembourgeoises

UEL

Association sans but lucratif

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Rue Alcide de Gasperi, 7
Postilokero: 3024
L-1030 Luxembourg
LUXEMBURG

(+352) 260091

(+352) 26009799

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Michel WURTH

Président

    EU-suhteista vastaava henkilö

Nicolas Henckes

secrétaire général

    Tavoitteet ja tehtävät

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) est l’organisation faîtière du patronat luxembourgeois qui représente de par ses membres, en l’occurrence les organisations et chambres professionnelles patronales, l’intégralité des entreprises du secteur privé à l’exception de celles relevant du secteur primaire.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    Toimet

En dehors de la défense des intérêts des entreprises en tant qu’employeurs, les activités de l’UEL s’étendent sur tous les domaines où les entreprises relevant des différents secteurs de l’économie nationale présentent des intérêts convergents.

Ainsi des groupes de travail composés par des représentants des différents secteurs de l’économie nationale étudient d’une façon permanente toutes les questions tenant à des thèmes aussi variés que la législation sociale, la fiscalité, les études économiques, l’éducation et la formation professionnelle continue, l’entrepreneuriat, l’environnement et l’aménagement du territoire.

A côté de ces comités permanents des groupes ad hoc traitent de sujets ponctuels à intérêt interprofessionnel.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

8

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.