Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Représentation de l'Eglise Orthodoxe Roumaine auprès des Institutions européennes

Tunnistenumero rekisterissä: 82919556897-62
Rekisteröintipäivä: 6.10.2011 16:19:38

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.9.2014 9:42:31
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.9.2014 9:42:31


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Représentation de l'Eglise Orthodoxe Roumaine auprès des Institutions européennes
Lyhenne: BRBOR
Organisaation oikeudellinen muoto: Association sans but lucratif
Internet-osoite: http://www.orthodoxero.eu

Ryhmät

Ryhmä: V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot
tarkemmin: Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Sorin Selaru
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Sorin Selaru
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Vanderlinden  15 A
1030 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22160580
Faksinumero: (+32) 22160580
Muita yhteystietoja: bureau@orthodoxero.eu

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Les principaux objectifs du BRBOR auprès des institutions de l’Union Européenne :
- suivre et analyser l’activité des institutions européennes dans des domaines spécifiques ;
- participer au dialogue officiel avec les Institutions européennes (cf. Art 17 TFEU);
- promouvoir les valeurs fondamentales dans le cadre du processus de consolidation institutionnelle de l’Union Européenne;
- développer des projets de recherche dans les domaines des sciences européennes, de l'éthique, de droit de l'homme, etc.;
- développer des projets à caractère éducatif et culturel ;
- développer des projets à caractère social-caritatif
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Sorin-Constantin Selaru 3.10.2014 1.10.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Art 17 du TFUE
Recherche
Culture

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Humanitaarinen apu
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 3
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • RANSKA
 • ROMANIA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 09/2012 - 09/2013
Kokonaisbudjetti: 15 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 15 000
- lahjoitukset ja avustukset: 15 000
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.