Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

UNI MEI Global Union

Id-nummer i registret: 82864476764-79
Registreringsdag: 2011-09-22 18:58:14

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-09 09:33:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-09 09:33:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: UNI MEI Global Union
Förkortning: UNI MEI
Associationsform (rättslig ställning): association de fait
Webbplats: http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Fackföreningar

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Oliver Roethig
Befattning: Regional Secretary, UNI Europa

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Johannes Studinger
Befattning: Head of UNI MEI

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Joseph II  40
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+322) 2345652
Fax: (+322) 2350870
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: UNI MEI Global Union affiliates over 160 unions & guilds in more than 70 countries world wide representing over 375 000 creators, technicians and other workers in the media, entertainments and arts. In Europe, UNI MEI has 70 member organisations throughout the EU and other European countries.

The UNI MEI Secretariat based in Brussels serves as a point of contact for its affiliates and the members they represent in the increasingly internationalised creative industries. It is a clearing house for information useful to them, particularly that regarding binational or multinational productions, or movement of workers across national borders. It is concerned with issues ranging from ownership structural evolution, trade policy and technological change to copyright and neighbouring rights, piracy and censorship. It acts to exchange information about collective agreements, legal standards and practices.

UNI MEI Global Union represents the common positions of the categories it represents at an international level vis-à-vis employers and their associations and inter-governmental organisations, such as the EU Institutions.

The priorities of UNI MEI set by its General Assembly are:

To build strategic union power through implementation of strategic campaigns to ensure trade union rights and decent work in global and regional media and entertainment companies. We work towards a global framework agreement with global and regional media and entertainment companies.

To grow unions and give a global dimension to trade union recruitment. We will give priority to organising campaigns assisting unions through organising projects and solidarity initiatives to win union access, recognition and agreements.


To raise employment standards by

• Extending the reach of collective representation and bargaining to all workers in the sector;
• Campaigning for sustainable funding of public service broadcasting, film, live performance as well as fine arts in order to ensure the quality of employment and of programming in a changing technological environment;
• Defending intellectual property rights and efficient, transparent collective management of rights;
• Developing further the cooperation among affiliates with respect to working conditions with focus on equal opportunities, health and safety and training and
• Building regional and global campaigns directed at companies and industry associations and within social dialogue on those issues to work towards better common standards.

To make effective social dialogue a reality in more companies and countries and at sector level.

To represent and make the voice of affiliates heard in regional and international policy making bodies affecting the sector with focus on ASEAN, EU, MERCOSUR and WIPO in order to establish coherent and inclusive audiovisual and cultural policies that favour growth and good & sustainable jobs in our industries, to improve the protection of intellectual property rights and remuneration of creators, to work towards sound state aid rules in broadcasting and film, and to defend the status of workers and their right to freedom of association.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Richard Polacek 2014-10-14 2015-10-10
Johannes Studinger 2014-08-26 2015-08-21

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


UNI MEI Global Union has issued and represented positions towards the EU Institutions on

a) European Commission Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union;

b) The European Parliament report on the above mentioned Green Paper;

c) The EU Orphan Works Directive;

d) the proposed EU Directive on Collective Management of Rights Organisations and

e) the Vitorino report on private copy levies.

UNI MEI has undertaken consultations with representatives of the EU Commission and the European Parliament in the areas of intellectual property, audiovisual and cultural policies as well as social affairs.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
- Sector organisation of UNI Global Union

- Member of the International Arts and Entertainment Alliance (IAEA) and its European Regional organisation, the European Arts and Entertainment Alliance, EAEA

- The IAEA is a member of the International Trade Union Confederation, ITUC

- The EAEA is a member of the European Trade Union Confederation, ETUC

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 10 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 285 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.