Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

UNI MEI Global Union

Identifikačné číslo v Registri: 82864476764-79
Dátum registrácie: 22.9.2011 18:58:14

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.9.2013 11:39:49
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.9.2013 11:39:49


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: UNI MEI Global Union
Skratka: UNI MEI
Právna forma: association de fait
Internetová stránka: http://www.uniglobalunion.org/mei

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Odborové zväzy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Oliver Roethig
Funkcia: Regional Secretary, UNI Europa

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Johannes Studinger
Funkcia: Head of UNI MEI

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Joseph II  40
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+322) 2345652
Fax: (+322) 2350870
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: UNI MEI Global Union affiliates over 140 unions & guilds in more than 70 countries world wide representing over 375 000 creators, technicians and other workers in the media, entertainments and arts. In Europe, UNI MEI has 70 member organisations throughout the EU and other European countries.

The UNI MEI Secretariat based in Brussels serves as a point of contact for its affiliates and the members they represent in the increasingly internationalised creative industries. It is a clearing house for information useful to them, particularly that regarding binational or multinational productions, or movement of workers across national borders. It is concerned with issues ranging from ownership structural evolution, trade policy and technological change to copyright and neighbouring rights, piracy and censorship. It acts to exchange information about collective agreements, legal standards and practices.

UNI MEI Global Union elaborates and represents the common positions of the categories it represents at an international level vis-à-vis employers (companies and/or associations) and governmental organisations, such as the European Parliament.

The priorities of UNI MEI set by its General Assembly are:

To build strategic union power through implementation of strategic campaigns to ensure trade union rights and decent work in global and regional media and entertainment companies. We work towards a global framework agreement with global and regional media and entertainment companies.

To grow unions and give a global dimension to trade union recruitment. We will give priority to organising campaigns assisting unions through organising projects and solidarity initiatives to win union access, recognition and agreements.


To raise employment standards by

• Extending the reach of collective representation and bargaining to all workers in the sector;
• Campaigning for sustainable funding of public service broadcasting, film, live performance as well as fine arts in order to ensure the quality of employment and of programming in a changing technological environment;
• Defending intellectual property rights and efficient, transparent collective management of rights;
• Developing further the cooperation among affiliates with respect to working conditions with focus on equal opportunities, health and safety and training and
• Building regional and global campaigns directed at companies and industry associations and within social dialogue on those issues to work towards better common standards.

To make effective social dialogue a reality in more companies and countries and at sector level.

To represent and make the voice of affiliates heard in regional and international policy making bodies affecting the sector with focus on ASEAN, EU, MERCOSUR and WIPO in order to establish coherent and inclusive audiovisual and cultural policies that favour growth and good & sustainable jobs in our industries, to improve the protection of intellectual property rights and remuneration of creators, to work towards sound state aid rules in broadcasting and film, and to defend the status of workers and their right to freedom of association.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Richard Polacek 31.10.2013 29.10.2014
Johannes Studinger 24.8.2013 22.8.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


UNI MEI Global Union has issued and represented positions towards the EU Institutions on

a) European Commission Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union;

b) The European Parliament report on the above mentioned Green Paper;

c) The EU Orphan Works Directive;

d) the proposed EU Directive on Collective Management of Rights Organisations and

e) the Vitorino report on private copy levies.

UNI MEI has undertaken consultations with representatives of the EU Commission and the European Parliament in the areas of intellectual property, audiovisual and cultural policies as well as social affairs.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Rozširovanie
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
- Sector organisation of UNI Global Union

- Member of the International Arts and Entertainment Alliance (IAEA) and its European Regional organisation, the European Arts and Entertainment Alliance, EAEA

- The IAEA is a member of the International Trade Union Confederation, ITUC

- The EAEA is a member of the European Trade Union Confederation, ETUC

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 12 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 210 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.