Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

UNI MEI Global Union

Tunnistenumero rekisterissä: 82864476764-79
Rekisteröintipäivä: 22.9.2011 18:58:14

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.9.2014 9:33:08
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.9.2014 9:33:08


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: UNI MEI Global Union
Lyhenne: UNI MEI
Organisaation oikeudellinen muoto: association de fait
Internet-osoite: http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/news

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammattiliitot ja -yhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Oliver Roethig
Tehtävä organisaatiossa: Regional Secretary, UNI Europa

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Johannes Studinger
Tehtävä organisaatiossa: Head of UNI MEI

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de Joseph II  40
1000 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+322) 2345652
Faksinumero: (+322) 2350870
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: UNI MEI Global Union affiliates over 160 unions & guilds in more than 70 countries world wide representing over 375 000 creators, technicians and other workers in the media, entertainments and arts. In Europe, UNI MEI has 70 member organisations throughout the EU and other European countries.

The UNI MEI Secretariat based in Brussels serves as a point of contact for its affiliates and the members they represent in the increasingly internationalised creative industries. It is a clearing house for information useful to them, particularly that regarding binational or multinational productions, or movement of workers across national borders. It is concerned with issues ranging from ownership structural evolution, trade policy and technological change to copyright and neighbouring rights, piracy and censorship. It acts to exchange information about collective agreements, legal standards and practices.

UNI MEI Global Union represents the common positions of the categories it represents at an international level vis-à-vis employers and their associations and inter-governmental organisations, such as the EU Institutions.

The priorities of UNI MEI set by its General Assembly are:

To build strategic union power through implementation of strategic campaigns to ensure trade union rights and decent work in global and regional media and entertainment companies. We work towards a global framework agreement with global and regional media and entertainment companies.

To grow unions and give a global dimension to trade union recruitment. We will give priority to organising campaigns assisting unions through organising projects and solidarity initiatives to win union access, recognition and agreements.


To raise employment standards by

• Extending the reach of collective representation and bargaining to all workers in the sector;
• Campaigning for sustainable funding of public service broadcasting, film, live performance as well as fine arts in order to ensure the quality of employment and of programming in a changing technological environment;
• Defending intellectual property rights and efficient, transparent collective management of rights;
• Developing further the cooperation among affiliates with respect to working conditions with focus on equal opportunities, health and safety and training and
• Building regional and global campaigns directed at companies and industry associations and within social dialogue on those issues to work towards better common standards.

To make effective social dialogue a reality in more companies and countries and at sector level.

To represent and make the voice of affiliates heard in regional and international policy making bodies affecting the sector with focus on ASEAN, EU, MERCOSUR and WIPO in order to establish coherent and inclusive audiovisual and cultural policies that favour growth and good & sustainable jobs in our industries, to improve the protection of intellectual property rights and remuneration of creators, to work towards sound state aid rules in broadcasting and film, and to defend the status of workers and their right to freedom of association.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Richard Polacek 31.10.2013 29.10.2014
Johannes Studinger 26.8.2014 21.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


UNI MEI Global Union has issued and represented positions towards the EU Institutions on

a) European Commission Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union;

b) The European Parliament report on the above mentioned Green Paper;

c) The EU Orphan Works Directive;

d) the proposed EU Directive on Collective Management of Rights Organisations and

e) the Vitorino report on private copy levies.

UNI MEI has undertaken consultations with representatives of the EU Commission and the European Parliament in the areas of intellectual property, audiovisual and cultural policies as well as social affairs.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Laajentuminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
- Sector organisation of UNI Global Union

- Member of the International Arts and Entertainment Alliance (IAEA) and its European Regional organisation, the European Arts and Entertainment Alliance, EAEA

- The IAEA is a member of the International Trade Union Confederation, ITUC

- The EAEA is a member of the European Trade Union Confederation, ETUC

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 10 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 285 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.