Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 82806894970-71
Data Reġistrazzjoni: 13/01/2011 12:18:41

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 19/12/2013 16:20:17
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 19/12/2013 16:20:17


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
bil-latin : CYCLON HELLAS S.A. INDUSTRIAL CORPORATION OF PROCESSING AND TRADING OF LUBRICANTS AND PETROLEUM PRODUCTS
Akronimu: CYCLON HELLAS
Statut legali: SA
Websajt: http://www.cyclon.gr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dimitrios Kontaxis
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Μαρία Εμμανουηλίδου
Kariga: Διευθύντρια Διεύθυνσης Ευρωπαικών Υποθέσεων

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 124 Megaridos Ave. 
Aspropyrgos 19300
Il-GREĊJA
Numru tat-telefon: (+30) 2108093891
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: CYCLON ΕΛΛΑΣ is an industrial and commercial Greek company, a pioneer in the field of petrochemicals, being the only enterprise in Greece simultaneously active in the industrial production of lubricants, the production and trade of packaged lubricants and the distribution of liquid fuels. CYCLON ΕΛΛΑΣ has as its primary goal the provision of quality products and services that respect both the needs of consumers and the environment.

Through a continually growing and friendly sales network, the company serves both private and business customers, offering solutions for the powering and lubrication of any type of engine. At the same time, by placing particular emphasis on protecting the environment, the company innovatively develops production methods that contribute significantly to the protection of the environment and ensure a cleaner future for the planet.

Since 1981, when CYCLON ΕΛΛΑΣ was founded, it has invested in technological innovation and research with the aim of not only securing its superiority but, above all, the quality and ecological dimension of the products it develops. Loyal to this philosophy, the company is forging a constantly upward, creative course in Greece and the rest of Europe and the Middle East, markets which it has secured since 1991, thus ensuring its profitability and, most importantly, the satisfaction of its customers and its partners.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


CYCLON ΕΛΛΑΣ is an industrial and commercial Greek company, a pioneer in the field of petrochemicals, being the only enterprise in Greece simultaneously active in the industrial production of lubricants, the waste lube oil re-refining, the production and trade of packaged lubricants and the distribution of liquid fuels.

CYCLON ΕΛΛΑΣ is interested on al EU policies and actions related to the above mentioned activities of the company.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
CYCLON ΕΛΛΑΣ is participating at GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération), which is the European Re-refining Industry section of UEIL (Union Indépendante de l'Industrie Européenne des Lubrifiants). GEIR member companies are active throughout Europe in supporting the collection of used oils and re-refining these back to valuable lubricant base oils. GEIR defends the interests of the re-refining industry and promotes a sound exchange of information on technology trends, health, safety and environmental topics as well as economic and legal aspects of the industry and collects and publishes relevant data.

GEIR is based in Brussels, Belgium.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 1,130,000 €
Għotjiet: 490,000 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.