Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Identifikační číslo v rejstříku: 82806894970-71
Datum registrace: 13/01/2011 12:18:41

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 22/12/2014 10:44:31
Datum poslední roční aktualizace je: 22/12/2014 10:44:31

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

CYCLON HELLAS S.A. INDUSTRIAL CORPORATION OF PROCESSING AND TRADING OF LUBRICANTS AND PETROLEUM PRODUCTS

CYCLON HELLAS

SA

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Megaridos Ave., 124
19300 Aspropyrgos
ŘECKO

(+30) 2108093891

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dimitrios Kontaxis

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Μαρία Εμμανουηλίδου

Διευθύντρια Διεύθυνσης Ευρωπαικών Υποθέσεων

    Cíle a úkoly

CYCLON ΕΛΛΑΣ is an industrial and commercial Greek company, a pioneer in the field of petrochemicals, being the only enterprise in Greece simultaneously active in the industrial production of lubricants, the production and trade of packaged lubricants and the distribution of liquid fuels. CYCLON ΕΛΛΑΣ has as its primary goal the provision of quality products and services that respect both the needs of consumers and the environment.

Through a continually growing and friendly sales network, the company serves both private and business customers, offering solutions for the powering and lubrication of any type of engine. At the same time, by placing particular emphasis on protecting the environment, the company innovatively develops production methods that contribute significantly to the protection of the environment and ensure a cleaner future for the planet.

Since 1981, when CYCLON ΕΛΛΑΣ was founded, it has invested in technological innovation and research with the aim of not only securing its superiority but, above all, the quality and ecological dimension of the products it develops. Loyal to this philosophy, the company is forging a constantly upward, creative course in Greece and the rest of Europe and the Middle East, markets which it has secured since 1991, thus ensuring its profitability and, most importantly, the satisfaction of its customers and its partners.

celosvětové

    Činnosti

CYCLON ΕΛΛΑΣ is an industrial and commercial Greek company, a pioneer in the field of petrochemicals, being the only enterprise in Greece simultaneously active in the industrial production of lubricants, the waste lube oil re-refining, the production and trade of packaged lubricants and the distribution of liquid fuels.

CYCLON ΕΛΛΑΣ is interested on al EU policies and actions related to the above mentioned activities of the company.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

4

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Obchod
  • Podnikání
  • Transevropské sítě
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

CYCLON ΕΛΛΑΣ is participating at GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération), which is the European Re-refining Industry section of UEIL (Union Indépendante de l'Industrie Européenne des Lubrifiants). GEIR member companies are active throughout Europe in supporting the collection of used oils and re-refining these back to valuable lubricant base oils. GEIR defends the interests of the re-refining industry and promotes a sound exchange of information on technology trends, health, safety and environmental topics as well as economic and legal aspects of the industry and collects and publishes relevant data.

GEIR is based in Brussels, Belgium.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

1 130 000 €

490 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.