Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Identifikační číslo v rejstříku: 82806894970-71
Datum registrace: 13.1.11 12:18:41

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 19.12.13 16:20:17
Datum poslední roční aktualizace je 19.12.13 16:20:17


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
v latince: CYCLON HELLAS S.A. INDUSTRIAL CORPORATION OF PROCESSING AND TRADING OF LUBRICANTS AND PETROLEUM PRODUCTS
Zkratka: CYCLON HELLAS
Právní forma SA
Internetové stránky: http://www.cyclon.gr

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dimitrios Kontaxis
Funkce: Managing Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Μαρία Εμμανουηλίδου
Funkce: Διευθύντρια Διεύθυνσης Ευρωπαικών Υποθέσεων

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Megaridos Ave.  124
19300 Aspropyrgos
ŘECKO
Telefon: (+30) 2108093891
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: CYCLON ΕΛΛΑΣ is an industrial and commercial Greek company, a pioneer in the field of petrochemicals, being the only enterprise in Greece simultaneously active in the industrial production of lubricants, the production and trade of packaged lubricants and the distribution of liquid fuels. CYCLON ΕΛΛΑΣ has as its primary goal the provision of quality products and services that respect both the needs of consumers and the environment.

Through a continually growing and friendly sales network, the company serves both private and business customers, offering solutions for the powering and lubrication of any type of engine. At the same time, by placing particular emphasis on protecting the environment, the company innovatively develops production methods that contribute significantly to the protection of the environment and ensure a cleaner future for the planet.

Since 1981, when CYCLON ΕΛΛΑΣ was founded, it has invested in technological innovation and research with the aim of not only securing its superiority but, above all, the quality and ecological dimension of the products it develops. Loyal to this philosophy, the company is forging a constantly upward, creative course in Greece and the rest of Europe and the Middle East, markets which it has secured since 1991, thus ensuring its profitability and, most importantly, the satisfaction of its customers and its partners.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


CYCLON ΕΛΛΑΣ is an industrial and commercial Greek company, a pioneer in the field of petrochemicals, being the only enterprise in Greece simultaneously active in the industrial production of lubricants, the waste lube oil re-refining, the production and trade of packaged lubricants and the distribution of liquid fuels.

CYCLON ΕΛΛΑΣ is interested on al EU policies and actions related to the above mentioned activities of the company.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
CYCLON ΕΛΛΑΣ is participating at GEIR (Groupement Européen de l'Industrie de la Régénération), which is the European Re-refining Industry section of UEIL (Union Indépendante de l'Industrie Européenne des Lubrifiants). GEIR member companies are active throughout Europe in supporting the collection of used oils and re-refining these back to valuable lubricant base oils. GEIR defends the interests of the re-refining industry and promotes a sound exchange of information on technology trends, health, safety and environmental topics as well as economic and legal aspects of the industry and collects and publishes relevant data.

GEIR is based in Brussels, Belgium.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 1 130 000 €
Granty: 490 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.