Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Inschrijvingsnummer in het register 82627008472-82
Inschrijvingsdatum: 2-4-12 10:36:13

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 21-3-14 10:48:28
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 21-3-14 10:48:28


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Acroniem: RAI
Rechtsvorm: PUBLIC ENTERPRISE
Website: http://www.rai.it

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Luigi Rocchi
Functie: Direttore Strategie tecnologiche

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Simona Martorelli
Functie: European affairs delegate

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Viale Mazzini  14
00195 ROME
ITALIË
Telefoon: (+3906) 36864365
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: RAI
Avenue des Arts 56
1000 Bruxelles

Tel.: 00322 2869135

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Public service broadcaster in Italy
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal
  • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Adriana Tripicchio 29-3-14 27-3-15
Simona Martorelli 28-3-14 26-3-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Telecom package, Digital agenda, copyright, spectrum policy, public procurement, data protection etc...

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Audiovisuele sector en media
  • Cultuur
  • Informatiemaatschappij

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 13.000
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EBU European broadcsting Union

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 3.010.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 3.010.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
licence fee : 1.685.000
advertising : 1.028.000
other sources : 297.000
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.