Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

British Private Equity and Venture Capital Association

Identifikačné číslo v Registri: 82506726362-20
Dátum registrácie: 03/08/2011 18:28:18

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/04/2015 13:28:06
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/04/2015 13:28:06
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 16/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

British Private Equity and Venture Capital Association

BVCA

Company Limited by Guarantee

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Chancery Lane, 55-64
5th Floor East, Chancery House
WC2A 1QS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 020 7429 0457

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Tim Hames

Director General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Gurpreet Manku

Director of Technical & Regulatory Affairs

    Ciele a poslanie

The British Private Equity & Venture Capital Association (BVCA) is the industry body and public policy advocate for the private equity and venture capital industry in the UK.

Our voice is one of authority when speaking for, or negotiating on behalf of, the UK industry. Our aim is to aid understanding, clarity and transparency around the activities of our members, promoting our industry to entrepreneurs and investors as well as to Government, the EU, trade unions, international media and the general public.

More than 500 firms make up the BVCA members and this number continues to grow as the knowledge, news and counsel the BVCA is able to offer its membership is recognised as increasingly invaluable and essential. The BVCA Membership comprises over 230 private equity, midmarket and venture capital firms with an accumulated total of over £230 billion funds under management; as well as over 220 professional advisory firms, including legal, accounting, regulatory and tax advisers, corporate financiers, due diligence professionals, environmental advisers, transaction services providers, and placement agents. Additional members include international investors and funds-of-funds, secondary purchasers, university teams and academics and fellow national private equity and venture capital associations globally.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

AIFMD, MIFID II, EuVECA, ELTIF, CMU


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1   25%: 2

3

1

The BVCA has a public affairs department comprising 6 persons, each of whom may from time to time engage in activities falling under the scope of the Transparency Register.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.