Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

British Private Equity and Venture Capital Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 82506726362-20
Data Reġistrazzjoni: 03/08/2011 18:28:18

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/07/2014 10:03:49
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/07/2014 10:03:49


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: British Private Equity and Venture Capital Association
Akronimu: BVCA
Statut legali: Company Limited by Guarantee
Websajt: http://www.bvca.co.uk

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Tim Hames
Kariga: Director General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Simon Horner
Kariga: Director, Policy and Public Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 55-64 Chancery Lane 5th Floor East, Chancery House
London WC2A 1QS
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 020 7429 0457
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The British Private Equity & Venture Capital Association (BVCA) is the industry body and public policy advocate for the private equity and venture capital industry in the UK.

Our voice is one of authority when speaking for, or negotiating on behalf of, the UK industry. Our aim is to aid understanding, clarity and transparency around the activities of our members, promoting our industry to entrepreneurs and investors as well as to Government, the EU, trade unions, international media and the general public.

More than 500 firms make up the BVCA members and this number continues to grow as the knowledge, news and counsel the BVCA is able to offer its membership is recognised as increasingly invaluable and essential. The BVCA Membership comprises over 230 private equity, midmarket and venture capital firms with an accumulated total of over £230 billion funds under management; as well as over 220 professional advisory firms, including legal, accounting, regulatory and tax advisers, corporate financiers, due diligence professionals, environmental advisers, transaction services providers, and placement agents. Additional members include international investors and funds-of-funds, secondary purchasers, university teams and academics and fellow national private equity and venture capital associations globally.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari: The BVCA has a public affairs department comprising 6 persons, each of whom may from time to time engage in activities falling under the scope of the Transparency Register.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Alternative Investment Fund Managers' Directive

Solvency II

MiFID

IORP

EU Venture Capital Regime

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Baġit
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2013 - 04/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.