Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

CABINET SYLDY CONSULTING

Id-nummer i registret: 82475109073-80
Registreringsdag: 02/07/2012 13:23:27

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/03/2015 09:32:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 16/03/2015 10:19:36
Sista dag för nästa uppdatering är den: 16/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

CABINET SYLDY CONSULTING

SYLDY

SASU

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Gabriel Voisin, 8 bis
51100 REIMS
FRANKRIKE

(+33)0321785210

    Juridiskt ansvarig

EDDY MAURO

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    Person med ansvar för EU-kontakterna

EDDY MAURO

Président Directeur Général

    Mål och uppdrag

Le Cabinet SYLDY Consulting aide les chefs d'entreprises lors de la création, du développement, de la transmission ou de la restructuration de leur entreprise. Nous avons une sérieuse expertise dans la rédaction de business-plan. Nos équipes réalisent des audits avant cession afin de donner une estimation la plus juste possible du bien à vendre. Nous défendons les dossiers de demandes de subventions, de prêts, de financements.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Dossiers traitant de l'économie locale en France, tant sur le plan écologique (dossier en Bretagne) que sur le plan touristique (dossier en Dordogne et dans l'Eure). Ces dossiers font l'objet de montages financiers internes avec des investisseurs, ainsi qu'une recherche de prêts spécifiques, aidés ou subventions.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

les actions en faveur des entreprises dans le cadre des programmes européens
les programmes européens ( feder, BEI, commissions parlement européen financement des entreprises etc)

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 2

2

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Utveckling

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Regis PETIT

 • TSR en Bretagne
 • Le Roc Blanc dans l'Eure

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
je souscris