Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

CABINET SYLDY CONSULTING

Id-nummer i registret: 82475109073-80
Registreringsdag: 2012-07-02 13:23:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-29 11:51:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-07-23 15:11:13


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: CABINET SYLDY CONSULTING
Förkortning: SYLDY
Associationsform (rättslig ställning): SASU
Webbplats: http://www.cabinet-syldy.com/

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: EDDY MAURO
Befattning: DIRECTEUR GENERAL

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: EDDY MAURO
Befattning: Directeur Général

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Gabriel Voisin  8 bis
51100 REIMS
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 0321785210
Fax: (+33) 0321207630
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Le Cabinet SYLDY Consulting aide les chefs d'entreprises lors de la création, du développement, de la transmission ou de la restructuration de leur entreprise. Nous avons une sérieuse expertise dans la rédaction de business-plan. Nos équipes réalisent des audits avant cession afin de donner une estimation la plus juste possible du bien à vendre. Nous défendons les dossiers de demandes de subventions, de prêts, de financements.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


les actions en faveur des entreprises dans le cadre des programmes européens
les programmes européens ( feder, BEI, commissions parlement européen financement des entreprises etc)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • P.Meunier Cote ivoire

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
je souscris