Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

CABINET SYLDY CONSULTING

Tunnistenumero rekisterissä: 82475109073-80
Rekisteröintipäivä: 2.7.2012 13:23:27

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.6.2014 11:40:25
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.6.2014 11:40:25


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: CABINET SYLDY CONSULTING
Lyhenne: SYLDY
Organisaation oikeudellinen muoto: SASU
Internet-osoite: http://www.cabinet-syldy.com/

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: EDDY MAURO
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: EDDY MAURO
Tehtävä organisaatiossa: Président Directeur Général

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Gabriel Voisin  8 bis
51100 REIMS
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 0321785210
Faksinumero: (+33) 0321207630
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Le Cabinet SYLDY Consulting aide les chefs d'entreprises lors de la création, du développement, de la transmission ou de la restructuration de leur entreprise. Nous avons une sérieuse expertise dans la rédaction de business-plan. Nos équipes réalisent des audits avant cession afin de donner une estimation la plus juste possible du bien à vendre. Nous défendons les dossiers de demandes de subventions, de prêts, de financements.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


les actions en faveur des entreprises dans le cadre des programmes européens
les programmes européens ( feder, BEI, commissions parlement européen financement des entreprises etc)

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Viestintä
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • P.Meunier Cote ivoire

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
je souscris