Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

CABINET SYLDY CONSULTING

Identifikační číslo v rejstříku: 82475109073-80
Datum registrace: 02/07/2012 13:23:27

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/03/2015 09:32:34
Datum poslední roční aktualizace je: 16/03/2015 10:19:36
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 16/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

CABINET SYLDY CONSULTING

SYLDY

SASU

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Gabriel Voisin, 8 bis
51100 REIMS
FRANCIE

(+33) 0321785210

    Osoba s právní odpovědností

pan  EDDY MAURO

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  EDDY MAURO

Président Directeur Général

    Cíle a úkoly

Le Cabinet SYLDY Consulting aide les chefs d'entreprises lors de la création, du développement, de la transmission ou de la restructuration de leur entreprise. Nous avons une sérieuse expertise dans la rédaction de business-plan. Nos équipes réalisent des audits avant cession afin de donner une estimation la plus juste possible du bien à vendre. Nous défendons les dossiers de demandes de subventions, de prêts, de financements.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Dossiers traitant de l'économie locale en France, tant sur le plan écologique (dossier en Bretagne) que sur le plan touristique (dossier en Dordogne et dans l'Eure). Ces dossiers font l'objet de montages financiers internes avec des investisseurs, ainsi qu'une recherche de prêts spécifiques, aidés ou subventions.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

les actions en faveur des entreprises dans le cadre des programmes européens
les programmes européens ( feder, BEI, commissions parlement européen financement des entreprises etc)

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Komunikace
 • Obchod
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozvoj

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Regis PETIT

 • TSR en Bretagne
 • Le Roc Blanc dans l'Eure

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
je souscris