Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Danmark mod Landminer

Identifikačné číslo v Registri: 82412362224-29
Dátum registrácie: 7.9.2009 13:21:09

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.8.2013 14:17:45
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.8.2013 14:17:45


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Danmark mod Landminer
Skratka: DML
Právna forma: Danmark mod Landminer
Internetová stránka: http://www.landminer.dk

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Rune Saugmann Andersen
Funkcia: ph.d

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Rune ANDERSEN
Funkcia: ph.d.

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Skydebanegade  48
1709 København V
DÁNSKO
Telefónne číslo: (+45) 21810244
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Danmark mod Landminers formål er

1. At informere den danske offentlighed om landmineproblematikken samt udføre lobbyarbejde over for politikere og andre beslutningstagere.
2. At indsamle midler fra private, virksomheder og fonde til at finansiere minerydning og mine-awareness. Mine-awareness er undervisning i hvordan man undgår at blive sprængt i luften når man lever i et mine-område

Danmark mod Landminer er dermed den eneste danske organisation, som målbevidst arbejder udelukkende mod udbredelsen samt brugen af landminer.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Mindske landmine/klyngebombe/krigsaffalds-relaterede ulykker i verden.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Humanitárna pomoc
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 2 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • DÁNSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
International Committee to Ban Landmines (ICBL)
Cluster Munitions Coalition (CMC)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2010 - 01/2011
Celkový rozpočet: 50 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 50 000
- dary:
- členské: 10 000
Fundraising via salg : 40 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.