Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Danmark mod Landminer

Tunnusnumber registris: 82412362224-29
Registreerimise kuupäev: 7.09.09 13:21:09

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.08.13 14:17:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.08.13 14:17:45


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Danmark mod Landminer
Akronüüm: DML
Õiguslik vorm: Danmark mod Landminer
Veebisait: http://www.landminer.dk

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rune Saugmann Andersen
Ametikoht: ph.d

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rune ANDERSEN
Ametikoht: ph.d.

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 48 Skydebanegade 
1709 København V
TAANI
Telefoninumber: (+45) 21810244
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Danmark mod Landminers formål er

1. At informere den danske offentlighed om landmineproblematikken samt udføre lobbyarbejde over for politikere og andre beslutningstagere.
2. At indsamle midler fra private, virksomheder og fonde til at finansiere minerydning og mine-awareness. Mine-awareness er undervisning i hvordan man undgår at blive sprængt i luften når man lever i et mine-område

Danmark mod Landminer er dermed den eneste danske organisation, som målbevidst arbejder udelukkende mod udbredelsen samt brugen af landminer.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Mindske landmine/klyngebombe/krigsaffalds-relaterede ulykker i verden.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Humanitaarabi
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 2 000
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • TAANI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
International Committee to Ban Landmines (ICBL)
Cluster Munitions Coalition (CMC)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 01/2011
Üldeelarve: 50 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 50 000
- annetused:
- liikmemaksud: 10 000
Fundraising via salg : 40 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.