Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS L'APPLICATION DIRECTIVE SERVICES

Identitātes numurs Reģistrā: 82359115286-02
Reģistrācijas datums: 11.13.2 12:46:51

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.1.2 17:59:52
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.1.2 17:59:52


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS L'APPLICATION DIRECTIVE SERVICES
Akronīms: DDS
Juridiskais statuss: ASSOCIATION LOI 1901
Tīmekļa vietne: http://www.provetodds.com

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Citas līdzīgas organizācijas

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  CHRISTIAN LEMAIRE
Amats PRESIDENT

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  christian lemaire
Amats président

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: DU SAINT LAURENT  25
HONFLEUR 14600
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 235304124
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: L’association LOI 1901 initiera ou prendra part à des actions d’information des vétérinaires sur les opportunités que représente la directive « services » et les répercutions concrètes des modifications législatives et règlementaires qu’elle implique.

L’association veillera tout particulièrement à ce qu’il soit fait une correcte et complète application des dispositions de la directive « services » et plus généralement du droit communautaire, par la République française dans le cadre de son obligation de transposition, ainsi que par les instances ordinales, dans le cadre de leur pouvoir disciplinaire.

A cet effet, l’association pourra engager ou prendre part à tous les contentieux disciplinaires, judiciaires, administratifs, constitutionnels, nationaux ou supranationaux qui pourraient se révéler nécessaires.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 30
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Auprès des autorités nationales et régionales compétentes - Déplacements à Bruxelles à la Commission européenne ou sur Paris -Frais honoraires avocat pour défendre intérêts des vétérinaires et consommateurs

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Iekšējais tirgus
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Uzņēmumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
lemaire