Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS L'APPLICATION DIRECTIVE SERVICES

Identitātes numurs Reģistrā: 82359115286-02
Reģistrācijas datums: 13/02/2011 12:46:51

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 14/02/2015 20:12:25
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14/02/2015 20:12:25
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 14/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES VETERINAIRES DANS L'APPLICATION DIRECTIVE SERVICES

DDS

ASSOCIATION LOI 1901

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Citas organizācijas

    Kontaktinformācija

DU SAINT LAURENT, 25
HONFLEUR 14600
FRANCIJA

(+33) 235304124

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  CHRISTIAN LEMAIRE

PRESIDENT

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  christian lemaire

président

    Mērķi un uzdevumi

L’association LOI 1901 initiera ou prendra part à des actions d’information des vétérinaires sur les opportunités que représente la directive « services » et les répercutions concrètes des modifications législatives et règlementaires qu’elle implique.

L’association veillera tout particulièrement à ce qu’il soit fait une correcte et complète application des dispositions de la directive « services » et plus généralement du droit communautaire, par la République française dans le cadre de son obligation de transposition, ainsi que par les instances ordinales, dans le cadre de leur pouvoir disciplinaire.

A cet effet, l’association pourra engager ou prendre part à tous les contentieux disciplinaires, judiciaires, administratifs, constitutionnels, nationaux ou supranationaux qui pourraient se révéler nécessaires.

  • Eiropas līmeņa
  • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

transposition directive 2006/123


 

Auprès des autorités nationales et régionales compétentes - Déplacements à Bruxelles à la Commission européenne ou sur Paris -Frais honoraires avocat pour défendre intérêts des vétérinaires et consommateurs

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Iekšējais tirgus
  • Konkurence
  • Lauksaimniecība un lauku attīstība
  • Uzņēmumi

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
lemaire