Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH

Numărul de identificare din Registru: 82274657469-22
Data înscrierii: 16.12.2011 13:14:24

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 19.11.2013 08:46:30
Data ultimei actualizări anuale: 19.11.2013 08:46:30


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH
Acronim: Driescher Moosburg
Statut juridic: GmbH
Site internet: http://www.driescher.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Christoph Driescher
Funcţie: Geschäftsführer

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Christoph Driescher
Funcţie: Geschäftsführer

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Driescherstraße  3
85368 Moosburg
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 87616810
Număr de fax: (+49) 8761681210
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Hersteller von Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen und Schaltgeräten von 1 kV bis 52 kV für die Energieübertragung und Energieverteilung, sowie Hersteller von Schaltgeräten für die Bahnstromversorgung. Driescher ist seit mehr als 100 Jahren in diesem Bereich weltweit tätig. Driescher beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 5 Standorten in Europa.

Unser Ziel ist es umweltverträgliche und zukunftssichere produkte zu produzieren ohne den Einsatz von klimaschädlichen Isolierstoffen. Die Nachhaltigkeit bezüglich des Einsatzes von Rohstoffen steht für Driescher im Fokus.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Verbesserung des Klimaschutz; Reduzierung von CO2 Emissionen

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Combaterea schimbărilor climatice
  • Energie
  • Reţele transeuropene

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ZVEI, FNN, VDE, Capiel, T&D Europe

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2010 - 12/2010
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.