Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 82274657469-22
Data Reġistrazzjoni: 16/12/2011 13:14:24

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 19/11/2013 08:46:30
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 19/11/2013 08:46:30


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH
Akronimu: Driescher Moosburg
Statut legali: GmbH
Websajt: http://www.driescher.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Christoph Driescher
Kariga: Geschäftsführer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Christoph Driescher
Kariga: Geschäftsführer

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 3 Driescherstraße 
Moosburg 85368
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 87616810
Numru tal-faks: (+49) 8761681210
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Hersteller von Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen und Schaltgeräten von 1 kV bis 52 kV für die Energieübertragung und Energieverteilung, sowie Hersteller von Schaltgeräten für die Bahnstromversorgung. Driescher ist seit mehr als 100 Jahren in diesem Bereich weltweit tätig. Driescher beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 5 Standorten in Europa.

Unser Ziel ist es umweltverträgliche und zukunftssichere produkte zu produzieren ohne den Einsatz von klimaschädlichen Isolierstoffen. Die Nachhaltigkeit bezüglich des Einsatzes von Rohstoffen steht für Driescher im Fokus.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Verbesserung des Klimaschutz; Reduzierung von CO2 Emissionen

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Azzjoni għall-Klima
  • Enerġija
  • Netwerks trans-Ewropej

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ZVEI, FNN, VDE, Capiel, T&D Europe

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2010 - 12/2010
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.