Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH

Tunnistenumero rekisterissä: 82274657469-22
Rekisteröintipäivä: 16.12.2011 13:14:24

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 19.11.2013 8:46:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 19.11.2013 8:46:30


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH
Lyhenne: Driescher Moosburg
Organisaation oikeudellinen muoto: GmbH
Internet-osoite: http://www.driescher.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Christoph Driescher
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Christoph Driescher
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Driescherstraße  3
85368 Moosburg
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 87616810
Faksinumero: (+49) 8761681210
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Hersteller von Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen und Schaltgeräten von 1 kV bis 52 kV für die Energieübertragung und Energieverteilung, sowie Hersteller von Schaltgeräten für die Bahnstromversorgung. Driescher ist seit mehr als 100 Jahren in diesem Bereich weltweit tätig. Driescher beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 5 Standorten in Europa.

Unser Ziel ist es umweltverträgliche und zukunftssichere produkte zu produzieren ohne den Einsatz von klimaschädlichen Isolierstoffen. Die Nachhaltigkeit bezüglich des Einsatzes von Rohstoffen steht für Driescher im Fokus.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Verbesserung des Klimaschutz; Reduzierung von CO2 Emissionen

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Euroopan laajuiset verkot
  • Ilmastotoimet

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ZVEI, FNN, VDE, Capiel, T&D Europe

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.