Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

FoodServiceEurope

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 822198744-40
Data Reġistrazzjoni: 24/06/2008 13:11:58

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 28/05/2014 08:48:30
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 28/05/2014 08:48:30


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: FoodServiceEurope
Akronimu: FoodServiceEurope
Statut legali: AISBL non profit international association
Websajt: http://www.foodserviceeurope.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Rocco RENALDI
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Rocco Renaldi
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 27 Rue du College 
Brussels 1050
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 028080644
Numru tal-faks: (+32) 025028870
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: FoodServiceEurope is the voice of the contract catering sector in Europe, bringing together contract catering organisations in Europe and speaking on behalf of a significant share of the market.

Our members are the national associations gathering the contract catering companies in 9 European Member States.
FoodServiceEurope is reinforced by Associate Members, which represent Europe’s leading contract catering companies (Sodexo, Elior, Compass, ISS and Trivalor). Associate Members meet twice annually in the Food Service Roundtable to provide direct input to EU policy proposals that affect the sector.

FoodServiceEurope's role vis-à-vis the European institutions is to raise awareness of the specificities of the sector and to provide EU decision makers with relevant information about the food services industry.

FoodServiceEurope's objectives are to help food services companies to anticipate the impact of further EU legislation affecting the sector, to bolster co-operation between national associations, to forge strategic alliances with other EU actors in the facility management sector and the food chain and to pursue a constructive social dialogue with the trade unions.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Food hygiene and safety, consumer protection, food information to consumer; labour law, social dialogue, CSR; public procurement, public-private partnership; environment, sustainability and global warming; corporate law; VAT.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Żgħażagħ

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
FoodServiceEurope is a member of E3PO, the EU association of EU public private partnership operating companies in infrastructures and services.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 200000  € et < 250000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.