Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

FoodServiceEurope

Identifikavimo numeris Registre: 822198744-40
Registracijos data: 08.6.24 13.11.58

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.5.28 08.48.30
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.5.28 08.48.30


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: FoodServiceEurope
Akronimas: FoodServiceEurope
Teisinis statusas: AISBL non profit international association
Svetainė: http://www.foodserviceeurope.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Rocco RENALDI
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Rocco Renaldi
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue du College  27
1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 028080644
Faksas: (+32) 025028870
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: FoodServiceEurope is the voice of the contract catering sector in Europe, bringing together contract catering organisations in Europe and speaking on behalf of a significant share of the market.

Our members are the national associations gathering the contract catering companies in 9 European Member States.
FoodServiceEurope is reinforced by Associate Members, which represent Europe’s leading contract catering companies (Sodexo, Elior, Compass, ISS and Trivalor). Associate Members meet twice annually in the Food Service Roundtable to provide direct input to EU policy proposals that affect the sector.

FoodServiceEurope's role vis-à-vis the European institutions is to raise awareness of the specificities of the sector and to provide EU decision makers with relevant information about the food services industry.

FoodServiceEurope's objectives are to help food services companies to anticipate the impact of further EU legislation affecting the sector, to bolster co-operation between national associations, to forge strategic alliances with other EU actors in the facility management sector and the food chain and to pursue a constructive social dialogue with the trade unions.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Food hygiene and safety, consumer protection, food information to consumer; labour law, social dialogue, CSR; public procurement, public-private partnership; environment, sustainability and global warming; corporate law; VAT.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
FoodServiceEurope is a member of E3PO, the EU association of EU public private partnership operating companies in infrastructures and services.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 200000  € ir < 250000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.