Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Ledizioni

Id-nummer i registret: 82152446535-27
Registreringsdag: 2011-09-01 16:00:19

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-26 18:22:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-26 18:19:36


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Ledizioni
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SRL
Webbplats: http://www.ledizioni.it

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Lorenzo Cavalli
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Nicola Cavalli
Befattning: Partner

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Alamanni  11
20141 Milano
ITALIEN
Telefon: (+39) 0245071824
Fax: (+39) 0242108107
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Ledizioni si propone di pubblicare saggistica scientifica di altà qualità, di ristampare opere esaurite o fuori catalogo, di pubblicare su diverse piattaforme in digitale, in formato epub, mobi ed in diverse modalità per le piattaforme mobili, siano Apple, Android o altre.

In generale si propone lo sfruttamento delle possibilità del print on demand e dell’editoriale digitale.

Ledizioni vuole essere un “editore per gli autori ” in quanto offre la possibilità di pubblicare articoli, saggi ed opere accademiche e scientifiche mediante la loro produzione in editoria cartacea e/o digitale (EBook, Print On Demand) e la loro diffusione sui canali tradizioni e i canali internet.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


-

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Kultur
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Fidare - Federazione editori indipendenti
AIE - Associazione Italiana Editori

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.