Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Ledizioni

Id-nummer i registret: 82152446535-27
Registreringsdag: 01/09/2011 16:00:19

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 01/04/2015 15:13:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 01/04/2015 15:13:56
Sista dag för nästa uppdatering är den: 01/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Ledizioni

SRL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Alamanni, 11
20141 Milano
ITALIEN

(+39) 0245071824

    Juridiskt ansvarig

Lorenzo Cavalli

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Nicola Cavalli

Partner

    Mål och uppdrag

Ledizioni si propone di pubblicare saggistica scientifica di altà qualità, di ristampare opere esaurite o fuori catalogo, di pubblicare su diverse piattaforme in digitale, in formato epub, mobi ed in diverse modalità per le piattaforme mobili, siano Apple, Android o altre.

In generale si propone lo sfruttamento delle possibilità del print on demand e dell’editoriale digitale.

Ledizioni vuole essere un “editore per gli autori ” in quanto offre la possibilità di pubblicare articoli, saggi ed opere accademiche e scientifiche mediante la loro produzione in editoria cartacea e/o digitale (EBook, Print On Demand) e la loro diffusione sui canali tradizioni e i canali internet.

  • Europeiska
  • Globala
  • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Al momento nessuna attività specifica


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Audiovisuella frågor och medier
  • Kultur
  • Utbildning

    Medlemskap

AIE - Associazione Italiana Editori

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.