Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Ledizioni

Identifikačné číslo v Registri: 82152446535-27
Dátum registrácie: 01/09/2011 16:00:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/04/2015 15:13:56
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 01/04/2015 15:13:56
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 01/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Ledizioni

SRL

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Alamanni, 11
20141 Milano
TALIANSKO

(+39) 0245071824

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Lorenzo Cavalli

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Nicola Cavalli

Partner

    Ciele a poslanie

Ledizioni si propone di pubblicare saggistica scientifica di altà qualità, di ristampare opere esaurite o fuori catalogo, di pubblicare su diverse piattaforme in digitale, in formato epub, mobi ed in diverse modalità per le piattaforme mobili, siano Apple, Android o altre.

In generale si propone lo sfruttamento delle possibilità del print on demand e dell’editoriale digitale.

Ledizioni vuole essere un “editore per gli autori ” in quanto offre la possibilità di pubblicare articoli, saggi ed opere accademiche e scientifiche mediante la loro produzione in editoria cartacea e/o digitale (EBook, Print On Demand) e la loro diffusione sui canali tradizioni e i canali internet.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Al momento nessuna attività specifica


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

-

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Kultúra
  • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

AIE - Associazione Italiana Editori

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.