Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Ledizioni

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 82152446535-27
Data rejestracji: 01/09/2011 16:00:19

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 01/04/2015 15:13:56
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 01/04/2015 15:13:56
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 01/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Ledizioni

SRL

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Alamanni, 11
20141 Milano
WŁOCHY

(+39) 0245071824

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Lorenzo Cavalli

President

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Nicola Cavalli

Partner

    Cele i zakres obowiązków

Ledizioni si propone di pubblicare saggistica scientifica di altà qualità, di ristampare opere esaurite o fuori catalogo, di pubblicare su diverse piattaforme in digitale, in formato epub, mobi ed in diverse modalità per le piattaforme mobili, siano Apple, Android o altre.

In generale si propone lo sfruttamento delle possibilità del print on demand e dell’editoriale digitale.

Ledizioni vuole essere un “editore per gli autori ” in quanto offre la possibilità di pubblicare articoli, saggi ed opere accademiche e scientifiche mediante la loro produzione in editoria cartacea e/o digitale (EBook, Print On Demand) e la loro diffusione sui canali tradizioni e i canali internet.

  • europejskim
  • światowym
  • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Al momento nessuna attività specifica


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

-

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • edukacja
  • kultura
  • sektor audiowizualny i media

    Członkostwo i przynależność do organizacji

AIE - Associazione Italiana Editori

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.