Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe

Identifikačné číslo v Registri: 82090737179-17
Dátum registrácie: 17/11/2011 14:04:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/11/2014 11:18:05
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/11/2014 11:18:05

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe

CITPA

AISBL

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Avenue Louise, 250
1050 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 26464070

(+32) 26466460

The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe (CITPA) was founded 1962 and is the leading association of the paper and board converting industry in Europe. CITPA represents about 5.000 mostly small and medium-sized firms with about 380.000 employees. Annually the paper and board converting industry in the EU member states produces paper and board products with a production value of about 60.000 Million EURO.

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Angelika Christ

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Jennifer Buhaenko

Director

    Ciele a poslanie

CITPA is pursuing to:

• Ensure that EU public policy and legislation in the environmental, product safety and economic and social fields contributes effectively and efficiently to the sustainability and competitiveness of the European paper and paperboard converting industries;

• Ensure recognition for the sector’s commitment to sustainable development through resource protection, continuous environmental improvements within the value chain and efficient and effective recovery and recycling of its products at the end of their life cycle.

európskej

    Činnosti

works through three main groups:

The Product Safety Committee
The Environment Committee
The Social Affairs Committee

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.