Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

APPA Biocarburantes

Id-nummer i registret: 82064144358-30
Registreringsdag: 18/10/2010 11:33:52

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 26/03/2015 13:51:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 26/03/2015 13:51:46
Sista dag för nästa uppdatering är den: 26/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

APPA Biocarburantes

APPA Biocarburantes

Non-profit organization

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Muntaner, 269, 1º,1ª
08021 Barcelona
SPANIEN

(+34) 932419363

    Juridiskt ansvarig

Manuel Bustos

Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Beatriz Álvarez

Project Manager

    Mål och uppdrag

APPA Biocarburantes represents the main companies producing biodiesel and bioethanol in Spain. Its main goal is the promotion of biofuels at national and European level.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

• Proposal for a Directive amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (ILUC Directive)

• Proposal for a Directive on laying down the calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels

• Energy Union Package


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 2  

2

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utveckling

    Medlemskap

http://www.appa.es/03biocarburantes/03b-seccion-socios.php

European Biodiesel Board (EBB)
European Renewable Ethanol (ePURE)
European Renewable Energy Federation (EREF)
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.