Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

APPA Biocarburantes

Id-nummer i registret: 82064144358-30
Registreringsdag: 2010-10-18 11:33:52

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-06 09:38:29
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-06 09:38:29


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: APPA Biocarburantes
Förkortning: APPA Biocarburantes
Associationsform (rättslig ställning): Non-profit organization
Webbplats: http://www.appa.es/03biocarburantes/03seccion.php

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Manuel Bustos Mancera
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Beatriz Álvarez
Befattning: Project Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Muntaner  269, 1º,1ª
08021 Barcelona
SPANIEN
Telefon: (+34) 932419363
Fax: (+34) 932419367
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: APPA Biocarburantes was created in 2005 as an autonomous section of the Association of Renewable Energy Companies(APPA). It represents the Spanish biodiesel and bioethanol sectors. APPA Biocarburantes gathers 20 companies that account for more than 90% of the biofuels produced in Spain. Its main objectives are to ensure the development of the Spanish biofuel market and the high quality of biofuels sold in Spain, and contribute to the development of national feedstock for biofuels.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Promoting the higher use of biofuels in transport at national and European level.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
APPA Biocarburantes is an associate member of the European biodiesel Board (EBB), (www.ebb-eu.org). EBB is a non-profit organization established in 1997 that aims to promote the use of biodiesel in the EU.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.