Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

APPA Biocarburantes

Numer identyfikacyjny w rejestrze 82064144358-30
Data rejestracji: 10-10-18 11:33:52

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-10-17 11:10:43
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-17 11:10:43


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: APPA Biocarburantes
Nazwa skrócona: APPA Biocarburantes
Status prawny: Non-profit organization
Strona internetowa: http://www.appa.es/03biocarburantes/03seccion.php

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Manuel Bustos Mancera
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Beatriz Álvarez
Pełniona funkcja: Project Manager

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Muntaner  269, 1º,1ª
08021 Barcelona
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 932419363
Numer faksu: (+34) 932419367
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: APPA Biocarburantes was created in 2005 as an autonomous section of the Association of Renewable Energy Producers (APPA). It represents the Spanish biodiesel and bioethanol sectors. APPA Biocarburantes gathers 20 companies that account for more than 90% of the biofuels produced in Spain. Its main objectives are to ensure the development of the Spanish biofuel market and the high quality of biofuels sold in Spain, and contribute to the development of national feedstock for biofuels.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Promoting the higher use of biofuels in transport at national and European level.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
APPA Biocarburantes is an associate member of the European biodiesel Board (EBB), (www.ebb-eu.org). EBB is a non-profit organization established in 1997 that aims to promote the use of biodiesel in the EU.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.