Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

APPA Biocarburantes

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 82064144358-30
Data rejestracji: 18/10/2010 11:33:52

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 26/03/2015 13:51:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 26/03/2015 13:51:46
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 26/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

APPA Biocarburantes

APPA Biocarburantes

Non-profit organization

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Muntaner, 269, 1º,1ª
08021 Barcelona
HISZPANIA

(+34) 932419363

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Manuel Bustos

Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Beatriz Álvarez

Project Manager

    Cele i zakres obowiązków

APPA Biocarburantes represents the main companies producing biodiesel and bioethanol in Spain. Its main goal is the promotion of biofuels at national and European level.

 • europejskim
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

• Proposal for a Directive amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (ILUC Directive)

• Proposal for a Directive on laying down the calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels

• Energy Union Package


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 2  

2

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

http://www.appa.es/03biocarburantes/03b-seccion-socios.php

European Biodiesel Board (EBB)
European Renewable Ethanol (ePURE)
European Renewable Energy Federation (EREF)
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

10 000 €–24 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.