Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

APPA Biocarburantes

Tunnusnumber registris: 82064144358-30
Registreerimise kuupäev: 18.10.10 11:33:52

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.10.13 11:10:43
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.10.13 11:10:43


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: APPA Biocarburantes
Akronüüm: APPA Biocarburantes
Õiguslik vorm: Non-profit organization
Veebisait: http://www.appa.es/03biocarburantes/03seccion.php

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Manuel Bustos Mancera
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Beatriz Álvarez
Ametikoht: Project Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 269, 1º,1ª Muntaner 
08021 Barcelona
HISPAANIA
Telefoninumber: (+34) 932419363
Faks: (+34) 932419367
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: APPA Biocarburantes was created in 2005 as an autonomous section of the Association of Renewable Energy Producers (APPA). It represents the Spanish biodiesel and bioethanol sectors. APPA Biocarburantes gathers 20 companies that account for more than 90% of the biofuels produced in Spain. Its main objectives are to ensure the development of the Spanish biofuel market and the high quality of biofuels sold in Spain, and contribute to the development of national feedstock for biofuels.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Promoting the higher use of biofuels in transport at national and European level.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Humanitaarabi
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
APPA Biocarburantes is an associate member of the European biodiesel Board (EBB), (www.ebb-eu.org). EBB is a non-profit organization established in 1997 that aims to promote the use of biodiesel in the EU.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.