Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

European Writing Instrument Manufacturer's Association

Identifikační číslo v rejstříku: 8203543301-90
Datum registrace: 12/08/2008 12:03:29

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 11:14:46
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:14:46
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

European Writing Instrument Manufacturer's Association

EWIMA

Part of a German registered non-profit organisation (e. V.)

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Praterstraße, 34
90429 Nürnberg
NĚMECKO

(+49) 0911 27 229 0

    Osoba s právní odpovědností

pan  Manfred Meller

Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Heidrun Pfeffer

Expert on chemicals, consumer products + toy safety

    Cíle a úkoly

The European Writing Instrument Manufacturer´s Association (EWIMA) represents the specific interests of the leading manufacturers of writing and drawing products and related art materials in Europe. These include producers of components and accessories.
Due to the international scope and services provided distribution subsidiaries of manufacturers outside Europe are eligible to EWIMA-membership.

EWIMA is independent and funded by members only.

EWIMA’s prime activities are:

Information for members specifically on
- chemical topics
- engineering
- consumers' safety
- environmental awareness
- competitive actions / law
- market trends
- specific legal implications

Communication amongst members:
- Internal exchange of views in committees and
working groups
- Preparations and resolutions on common positions
in all matters of concern for the industry

Membership representation towards
- government authorities, enforcement offices
- consumers, general public
- fair organizers
- related industries / distribution channels
- standardization institutes (CEN, ISO, ASTM, DIN, SABS)
- other non-governmental organisations (NGO)

Exclusive services for members only (e.g. patent services and statistics)

Consultations and cooperation with all important nations producing writing instruments on
- consumer safety matters
- ecological matters
- technical standards, normative work (ISO, CEN)
- exchange of statistical data
- trade matters (counterfeiting)
- customs / non-tariff trade barriers

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Toy safety directive (Lead, Chromium, preservatives)
Chemicals legislation (REACH, CLP, BPR)
Lithuanian notification on school supply defined as toys
Turkish initiative on writing instruments defined as toys


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Membership information on and representation towards
- government authorities, enforcement offices
- consumers, general public
- fair organizers
- related industries / distribution channels
- standardization institutes (CEN, ISO, ASTM, DIN, SABS)
- other non-governmental organisations (NGO)

Consultations and cooperation with all important nations producing writing instruments on
- consumer safety matters
- ecological matters
- technical standards, normative work (ISO, CEN)
- exchange of statistical data
- trade matters (counterfeiting)
- customs / non-tariff trade barriers

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Hospodářská soutěž
 • Mládež
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozpočet
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

BDI (German Industrial Federation)
vbw (Bavarian Industrial and Employer's Association)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

2 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Financed by income from subscriptions of our industrial member companies

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.