Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

FCT SOERMAR

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 82034158123-36
Data rejestracji: 21/02/2012 16:01:03

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/02/2015 17:37:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/02/2015 17:37:02
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

FCT SOERMAR

SOERMAR

FUNDACIÓN

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Inne organizacje

    Dane kontaktowe

CARDENAL HERRERA ORIA,57
PRIMERA PLANTA
28034 MADRID
HISZPANIA

(+34) 915562700

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  NOVOA EVA MARIA

DIRECTOR GENERAL

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  CARNEROS ALFONSO M.

DIRECTOR TÉCNICO

    Cele i zakres obowiązków

Small and medium-sized private Spanish shipyards Technical Centre Non profit Foundation.

Founded in 2002, “LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO SOERMAR (SOERMAR)” is a Spanish Ship Technical and Technological private Centre incorporated by 23 small and medium-sized Spanish private shipyards. SOERMAR is a SME which works for the incorporated shipyards; improving their competitiveness thought the promotion, development and participation in research projects; given them technical support in the development of new project design and innovative ships, and attending the technological needed of the shipbuilding related enterprises.

SOERMAR is highly involved in research & innovations activities since its foundation in 2002, with important national research programs. Research has been developed with special attention to the needs of shipbuilders.

SOERMAR cooperates through COREDES, and CESA promoting a better focus for maritime industries R&D in the EU and she is also taking active part in the Spanish Maritime Technological Platform which has its reflex in the European Platform called Waterborne. We are not representatives of the National Spanish Association of Shipbuilders and Ship repairers (UNINAVE), but UNINAVE has delegated in SOERMAR their participation in the CESA European Research Group (COREDES).

SOERMAR have participated in the industry Support Group of the Technology Platform WATERBORNE, and also have participated in COREDES meetings and contributed to the R&D Master Plans.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Transporte, energía, competencia, empresa, investigación y desarrollo, medioambiente, legislación marítima internacional, política marítima.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Se ha colaborado en aportar opinión a las consultas relacionadas al cambio normativo de los marcos de I+D+i, de las ayudas de minimis, en la elaboración de Leadership 2020, en la especialización inteligente RIS3, etcc...

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 3   25%: 2

5

2

TODOS TITULADOS DE GRADO SUPERIOR.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • edukacja
 • energia
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

PERTENECEMOS A WATERBORNE, SEAEUROPE y PPP VESSELS FOR THE FUTURE

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

50 000 €–99 999 €

0 €

N/a

30 000 €

7PM

LAS CANTIDADES ANTERIORMENTE REFERENCIADAS HAN SIDO REALIZADAS COMO UNA ESTIMACIÓN DADO QUE SE CONFIRMARAN DE FORMA ADECUADA A LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES HECHO QUE SE REALIZA EN EL 2014.

RESALTAR QUE LA FCT SOERMAR ES COORDINADOR DE UN PROYECTO DE I+D DESARROLLADO AL AMPARO DEL 7PM QUE SE PROCEDERÁ A SU CIERRE ECONÓMICO DURANTE 2014.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
EVA MARIA NOVOA ROJAS