Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

FCT SOERMAR

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 82034158123-36
Data Reġistrazzjoni: 21/02/2012 16:01:03

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 27/01/2014 10:47:41
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 27/01/2014 10:47:41


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: FCT SOERMAR
Akronimu: SOERMAR
Statut legali: FUNDACIÓN
Websajt:

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  NOVOA EVA MARIA
Kariga: DIRECTOR GENERAL

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  CARNEROS ALFONSO M.
Kariga: DIRECTOR TÉCNICO

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 57 CARDENAL HERRERA ORIA,57 PRIMERA PLANTA
MADRID 28034
SPANJA
Numru tat-telefon: (+34) 915562700
Numru tal-faks: (+34) 915970078
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ESPECIALIZADA EN TEMAS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DEL SECTOR MARÍTIMO. GRAN EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE IDI

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Small and medium-sized private Spanish shipyards Technical Centre Non profit Foundation.

Founded in 2002, “LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO SOERMAR (SOERMAR)” is a Spanish Ship Technical and Technological private Centre incorporated by 23 small and medium-sized Spanish private shipyards. SOERMAR is a SME which works for the incorporated shipyards; improving their competitiveness thought the promotion, development and participation in research projects; given them technical support in the development of new project design and innovative ships, and attending the technological needed of the shipbuilding related enterprises.

SOERMAR is highly involved in research & innovations activities since its foundation in 2002, with important national research programs. Research has been developed with special attention to the needs of shipbuilders.

SOERMAR cooperates through COREDES, and CESA promoting a better focus for maritime industries R&D in the EU and she is also taking active part in the Spanish Maritime Technological Platform which has its reflex in the European Platform called Waterborne. We are not representatives of the National Spanish Association of Shipbuilders and Ship repairers (UNINAVE), but UNINAVE has delegated in SOERMAR their participation in the CESA European Research Group (COREDES).

SOERMAR have participated in the industry Support Group of the Technology Platform WATERBORNE, and also have participated in COREDES meetings and contributed to the R&D Master Plans.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari: TODOS TITULADOS DE GRADO SUPERIOR.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Se ha colaborado en aportar opinión a las consultas relacionadas al cambio normativo de los marcos de I+D+i, de las ayudas de minimis, en la elaboración de Leadership 2020, en la especialización inteligente RIS3, etcc...

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Baġit
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
PERTENECEMOS A WATERBORNE Y A SEAEUROPE

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 70,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 35,000 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

LAS CANTIDADES ANTERIORMENTE REFERENCIADAS HAN SIDO REALIZADAS COMO UNA ESTIMACIÓN DADO QUE SE CONFIRMARAN DE FORMA ADECUADA A LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES HECHO QUE SE REALIZA EN EL 2014.

RESALTAR QUE LA FCT SOERMAR ES COORDINADOR DE UN PROYECTO DE I+D DESARROLLADO AL AMPARO DEL 7PM QUE SE PROCEDERÁ A SU CIERRE ECONÓMICO DURANTE 2014.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
EVA MARIA NOVOA ROJAS